Úprava kontaktov

Ak chcete upraviť detaily kontaktu, postupujte takto:

 1. V oblasti položiek zvýraznite kontakt, ktorý chcete upraviť. Detaily o kontakte sa zobrazia v oblasti obsahu.

Ovi Nokia Help info Úprava kontaktov Poznámka:

Pri zobrazení kontaktu sú zobrazené iba tie poľa detailov, ktoré majú pridanú informáciu.

Ak ste pre niektoré detaily kontaktu definovali v zariadení svoje vlastné názvy, v Nokia Ovi Suite sa zobrazia s predvolenými názvami, napríklad Mobil (domov) alebo Mobil (práca). Keď zosynchronizujete svoje kontakty, tieto názvy detailov kontaktov sa obnovia v zariadení tak, ako ste ich tam zadefinovali.

 1. Dvakrát kliknite na kontakt v oblasti položiek,  alebo kliknite na Upraviťv pravom hornom rohu oblasti obsahu. Kontakt sa otvorí v režime úprav.

 2. V režime úprav vykonajte jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:

  • Podľa potreby zmeňte už existujúce detaily kontaktu.

  • Pridajte alebo odstráňte snímku kontaktu kliknutím na Pridať alebo Odstrániť. Môžete aj pretiahnuť alebo skopírovať obrázok z jedného miesta do iného. Pretiahnutie alebo skopírovanie obrázku je možné aj mimo režim úprav. Podporujú sa tieto formáty snímok: JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP a GIF.

  • Zmeňte obrázok kontaktu kliknutím na položku Zmeniť.

  • Zmeňte štítok detailu kontaktu kliknutím na názov a výberom jedného štítku z rozbaľovacieho menu, ktoré sa otvorí.

  • Pridajte detaily kliknutím na položku Pridať [použiteľné detaily kontaktu], alebo detaily odstráňte, ak sú k dispozícii, kliknutím na položku Vymazať na konci poľa kontaktu.

 3. Kliknite na Uložiť. Zmeny sa uložia a režim úprav sa zavrie.

 

Upravené kontakty môžete synchronizovať so zariadením a počítačom kliknutím na Synchronizovať kontakty. Viacej informácií o synchronizácii kontaktov, viď Synchronizovanie kontaktov.

Ovi Nokia Help tip Úprava kontaktov Tip:

Ak chcete vytvoriť kontakt, ktorý má takmer rovnaké informácie ako iný (napríklad kontaktné informácie manželov), otvorte kontakt v paneli obsahu alebo v režime úprav, kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto a kliknite na Vytvoriť duplicitný kontakt.

Pozri tiež:

Vytvorenie kontaktov

Zoskupovanie kontaktov

Úprava kontaktov