Úprava možností synchronizácie kontaktov

Pre upravenie možností synchronizácie kontaktov postupujte takto:

 1. Otvorte Nástroje > Možnosti, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok zariadenia v oblasti zariadenia a vyberte Možnosti pre [názov zariadenia].

 2. Otvorte kartu Synchronizácia zariadenia a z rozbaľovacieho menu vyberte zariadenie, ktorého možnosti chcete upraviť. Ak máte k počítaču pripojené iba jedno zariadenie, toto zariadenie je vybraté automaticky.

 3. Vyberte kontakty, ktoré chcete synchronizovať.

 4. Vyberte Ďalšie možnosti pre otvorenie karty Kontakty a vyberte softvér pre správu dát (ak ho používate), s ktorým chcete kontakty synchronizovať. Ak máte na počítači nainštalovanú iba jednu aplikáciu pre správu dát, táto je automaticky použitá ako partner pre synchronizáciu so zariadením a žiadna možnosť pre jej výber nie je zobrazená.

 1. Pre synchronizáciu je automaticky zvolený predvolený užívateľský profil softvéru pre správu dát a zložka kontaktov. Ak ich chcete zmeniť, kliknite na Zmeniť.

Ak ste skôr nevybrali užívateľský profil softvéru pre organizovanie údajov a zložky pre synchronizáciu, kliknite na Vybrať profil a zložku a vyberte ich teraz.

Ovi Nokia Help tip Úprava možností synchronizácie kontaktov Tip:

Ak používate Microsoft Outlook Express, môžete do synchronizácie pridať viacej užívateľských profilov. Upozorňujeme, že výber implicitného profilu a zložky nemôžete zrušiť.

 1. Vyberte, či chcete dostávať varovania, keď v priebehu synchronizácie bude potreba odstrániť niektoré kontakty. Ak nechcete dostávať varovania, zrušíte začiarknutie políčka pre túto možnosť a vyberte pre vás lepšiu alternatívu z dvoch ostávajúcich možností synchronizácie:

  • Synchronizácia a odstránenie kontaktov: Synchronizuje kontakty medzi zariadením a druhými synchronizovanými miestami a umožní odstraňovanie tých kontaktov, ktoré boli odstránené z jedného alebo viacerých umiestnení. Príklad: ak odstránite kontakt zo zariadenia a dva iné zo softvéru pre správu dát. V priebehu synchronizácie, keď je zvolená tato možnosť, bude jeden kontakt, ktorý bol odstránený zo zariadenia, odstránený zo softvéru pre správu dát v počítači a Nokia Ovi Suite. Podobne dva kontakty skôr odstránené zo softvéru pre správu dát budú odstránené aj zo zariadenia a Nokia Ovi Suite.

  • Synchronizácia bez odstránenia kontaktov: Synchronizuje kontakty medzi synchronizovanými miestami, ale neumožní odstraňovanie kontaktov, ktoré boli skôr odstránené z jedného alebo viacej synchronizovaných umiestnení, z ostatných synchronizovaných umiestnení.

 1. Kliknutím na OK uložte úpravy a zatvorte dialóg.

 

 

Úprava možností synchronizácie kontaktov