Synchronizácia kontaktov

Pri synchronizácii sú aktualizované kontakty medzi rôznymi miestami – napríklad medzi vaším zariadením a Nokia Ovi Suite – takže v oboch miestach je nakoniec rovnaký obsah. Synchronizáciou kontaktov je udržujete aktuálne v zariadení, Nokia Ovi Suite a softvéru pre správu dát (napríklad Microsoft Outlook). Keď synchronizujete kontakty, udržujete ich v bezpečí Nokia Ovi Suite pre prípad, že by ste stratili svoje zariadenie.

Ovi Nokia Help info Synchronizácia kontaktov Poznámka:

Aby ste mohli synchronizovať kontakty medzi zariadením a iným miestom synchronizácie, musia byť kontakty vo vašom zariadení uložené v pamäti zariadenia a nie v pamäti SIM karty. Podrobné informácie o presunovaní alebo kopírovaní kontaktov zo SIM karty do pamäti zariadenia nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Keď synchronizujete kontakty medzi svojím zariadením a Nokia Ovi Suite, kontakty v zariadení sú uložené do Nokia Ovi Suite. Ak synchronizujete kontakty z iného zariadenia s Nokia Ovi Suite, kontakty z prvého zariadenia sú taktiež synchronizované s práve pripojeným zariadením.

Keď chcete zabrániť duplikácii kontaktov, nepoužívajte pre synchronizáciu kontaktov zariadenia iné aplikácie zariadenia, napríklad Mail for Exchange, ak pre tento účel už používate Nokia Ovi Suite.

Ak máte k Nokia Ovi Suite súčasne pripojených viac zariadení, synchronizujú sa po kliknutí na Synchronizovať kontakty iba kontakty aktívneho zariadenia (to, ktoré je práve vybrané v oblasti zariadenia).

Pre synchronizovanie kontaktov zo zariadenia do počítača vykonajte jednu z týchto operácií:

  • V oblasti Kontakty Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite kliknite na Synchronizovať.

  • V zobrazení Kontakty v Nokia Ovi Suite kliknite v oblasti zariadenia na Synchronizovať kontakty.

Ovi Nokia Help tip Synchronizácia kontaktov Tip:

Kontakty môžete synchronizovať aj automaticky pri každom pripojení zariadenia k počítaču. S tohto dôvodu otvorte Nástroje > Možnosti > Synchronizácia zariadenia a upravte možnosti synchronizácie svojho zariadenia.

Ak chcete po dokončení synchronizácie skontrolovať, ktoré kontakty boli upravené v Nokia Ovi Suite alebo skopírované do Nokia Ovi Suite, kliknite v navigačnej oblasti Kontaktov na skupinu Naposledy aktualizované. Skupina Naposledy aktualizované obsahuje kontakty, ktoré boli aktualizované v posledných dvoch týždňoch.

Ovi Nokia Help info Synchronizácia kontaktov Poznámka:

Inteligentnú skupinu nie je možné premenovať, upraviť alebo odstrániť.

Pozri tiež:

Úprava možností synchronizácie kontaktov

O synchronizácii

 

Synchronizácia kontaktov