Riešenie konfliktov synchronizácie

Pri synchronizácii kontaktov existuje možnosť vzniku konfliktov medzi informáciami v zariadení, Nokia Ovi Suite, vaším účtom Nokia a softvérom pre správu dát (napríklad Microsoft Outlook). To nastane, keď napríklad upravíte mobilné číslo kontaktu v zariadení aj v Nokia Ovi Suite.

O RIEŠENÍ KONFLIKTOV SYNCHRONIZÁCIE

Keď sú pri synchronizácii konflikty, Nokia Ovi Suite zhromažďuje všetky kontakty, ktoré majú jeden alebo viacej konfliktov, do inteligentnej skupiny Konflikty synchronizácie v navigačnej oblasti.

Ovi Nokia Help info Riešenie konfliktov synchronizácie Poznámka:

Táto inteligentná skupina je viditeľná iba ak sa vyskytujú konflikty synchronizácie. Inteligentnú skupinu nie je možné premenovať, upraviť alebo odstrániť.

 

 

Pri riešení konfliktov synchronizácie kontaktov postupujte takto:

  1. V navigačnej oblasti kliknite na Konflikty synchronizácie a vyberte kontakt, ktorý chcete vyriešiť. Detaily o kontakte sa zobrazia v oblasti obsahu.

 

Ovi Nokia Help info Riešenie konfliktov synchronizácie Poznámka:

Spolu s menom kontaktu sa zobrazia iba tie detaily kontaktu, ktoré sú v konflikte.

  1. Zvoľte správnu alternatívu pre konfliktný detail alebo detaily a kliknite na Uložiť. Môžete aj ignorovať konflikt vybratím iného kontaktu alebo skupiny kontaktov a vyriešiť konflikt neskôr.

 

Po vyriešení posledného konfliktu v inteligentnej skupine Konflikty synchronizácie sú vaše kontakty automaticky synchronizované.

Riešenie konfliktov synchronizácie