Odstránenie a obnovenie kontaktov

Kontakty môžete zo svojho zariadenia alebo počítača odstrániť. Takisto môžete obnoviť kontakty, ktoré boli uložené na počítači.

 

Ak chcete odstrániť kontakt zo svojho zariadenia, postupujte takto:

 1. V oblasti zariadenia vyberte položku Všetky.

 2. V oblasti položiek vyberte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať susediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves SHIFT a kliknite na posledný kontakt. Ak chcete vybrať nesusediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie kontakty.

  1. Vyberte Upraviť > Odstrániť.

  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Áno.

  Kontakt sa natrvalo odstráni zo zariadenia a zo skupiny kontaktov, do ktorej patril.

   

  Ak chcete odstrániť kontakt z počítača, postupujte takto:

  1. V oblasti navigácie vyberte položku Všetky.

  2. V oblasti položiek vyberte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať susediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves SHIFT a kliknite na posledný kontakt. Ak chcete vybrať nesusediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie kontakty.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši a z menu, ktoré sa otvorí, vyberte položku Odstrániť. Kontakt sa odstráni zo zoznamu všetkých kontaktov a zo skupín kontaktov, do ktorých patril, a presunie sa do zložky Odstránené kontakty.

  2. V oblasti navigácie vyberte Odstránené kontakty. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré sa práve nachádzajú v Odstránených kontaktoch.

  3. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.

  4. Kliknite pravým tlačidlom myši a z menu, ktoré sa otvorí, vyberte položku Odstrániť. Ak chcete odstrániť všetky kontakty naraz, kliknite v oblasti navigácie pravým tlačidlom myši na zložku Odstránené kontakty a vyberte z menu, ktoré sa otvorí, položku Vyprázdniť odstránené kontakty.

  Kontakt je natrvalo odstránený z počítača.

  Ovi Nokia Help tip Odstránenie a obnovenie kontaktov Tip:

  Kontakty môžete natrvalo odstrániť takisto vyznačením kontaktov v oblasti položiek a stlačením klávesovej kombinácie Shift+Delete.

   

  Ak chcete obnoviť kontakt na počítači, postupujte takto:

  1. V oblasti navigácie vyberte Odstránené kontakty. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré sa práve nachádzajú v Odstránených kontaktoch.

  2. V oblasti položiek vyberte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete obnoviť. Ak chcete vybrať susediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves SHIFT a kliknite na posledný kontakt. Ak chcete vybrať nesusediace kontakty, kliknite na prvý kontakt, potom podržte kláves CTRL a kliknite na ďalšie kontakty.
   ALEBO

   Ak chcete obnoviť všetky odstránené kontakty, zvoľte Úpravy > Obnoviť všetko.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši a z menu, ktoré sa otvorí, vyberte položku Obnoviť.
   Kontakt sa presunie späť do Všetkých kontaktov spolu so skupinami kontaktov, do ktorých predtým patril.

  Ovi Nokia Help info Odstránenie a obnovenie kontaktov Poznámka:

  Ak presuniete kontakt zo zložky Odstránené kontakty do skupiny, do ktorej predtým nepatril, odstránia sa informácie o kontakte zo všetkých ostatných skupín, do ktorých patril pred odstránením. Pozri tiež Zoskupovanie kontaktov.

  Odstránenie a obnovenie kontaktov