Zobrazenie a filtrovanie kontaktov

Keď otvoríte Kontakty, uvidíte kontakty uložené v Nokia Ovi Suite v abecednom poradí. Prvý kontakt zo zoznamu sa zobrazí v oblasti obsahu. Viacej informácií o triedení kontaktov, viď Triedenie kontaktov.

Ovi Nokia Help info Zobrazenie a filtrovanie kontaktov Poznámka:

Keď nabudúce otvoríte Kontakty, zobrazí sa v oblasti obsahu kontakt, ktorý ste prezerali naposledy pred zatvorením Kontaktov. To isté platí aj vtedy, ak napríklad v Nokia Ovi Suite otvoríte Správy a potom sa vrátite do Kontaktov.

 

V možnostiach synchronizácie môžete definovať, či sa majú kontakty medzi zariadením a Nokia Ovi Suite synchronizovať automaticky. Keď sú synchronizované, môžete zobraziť všetky svoje kontakty z jednej lokality. Bližšie informácie o synchronizácii kontaktov nájdete v časti O synchronizácii kontaktov.

Ovi Nokia Help info Zobrazenie a filtrovanie kontaktov Poznámka:

Keď synchronizujete kontakty medzi svojím zariadením a Nokia Ovi Suite, kontakty v zariadení sú uložené do Nokia Ovi Suite. Ak synchronizujete kontakty z iného zariadenia s Nokia Ovi Suite, kontakty z prvého zariadenia sú taktiež synchronizované s práve pripojeným zariadením.

 

Zobrazenie kontaktov v zariadení

Pre zobrazenie kontaktov uložených v zariadení vyberte v oblasti zariadenia Všetko. Zobrazia sa kontakty zo zariadenia a prvý kontakt zoznamu bude otvorený.

Ak je pripojené viac ako jedno zariadenie, vyberte iné zariadenie z oblasti výberu zariadenia a zobrazia sa kontakty z uvedeného zariadenia. Prvý kontakt zoznamu sa zobrazí otvorený.

Filtrovanie kontaktov

Filtrovaním zoznamu kontaktov, ktorý je práve zobrazený v oblasti položiek, môžete nájsť a zobraziť konkrétny kontakt. Začnite písať meno (krstné alebo priezvisko) kontaktu, telefónne číslo alebo e-mail do dole uvedeného poľa a kontakty zhodujúce sa s textom, ktorý ste zadali, budú uvedené v oblasti položiek. Ak chcete vymazať obsah poľa filtrovania kontaktov, kliknite na položku Vymazať.

Zobrazenie a filtrovanie kontaktov