Prehľad Kontaktov

V Kontaktoch môžete vykonávať tieto úkony:

  • Zobrazovať a upravovať kontakty v počítači a zariadení.

  • Synchronizovať kontakty medzi zariadením, Nokia Ovi Suite a softvérom, ktorý na počítači používate pre kalendár a e-mail.

  • Presunovať kontakty medzi počítačom a zariadením ich pretiahnutím z jedného miesta do druhého.

 

Bližšie informácie o podporovanom počítačovom softvéri pre kalendár a e-mail nájdete v časti Systémové požiadavky.

Ovi Nokia Help info Prehľad Kontaktov Poznámka:

Ak ste pred použitím Kontaktov prenášali hudobné skladby chránené proti kopírovaní, prepnite režim USB v zariadení späť na Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Podrobnejšie informácie o voľbe USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Niektoré modely zariadení nepodporujú všetky funkcie aplikácie Nokia Ovi Suite. Z toho dôvodu niektoré tu popisované funkcie nemusia byť k dispozícii pre model zariadenia, ktorý používate.

Pozri tiež:

Otváranie kontaktov

Zobrazenie a filtrovanie kontaktov

Vytvorenie kontaktov

Úprava kontaktov

Triedenie kontaktov

Zoskupovanie kontaktov

Odstránenie a obnovenie kontaktov

Odosielanie kontaktných informácií v e-mailu

Odosielanie textových správ kontaktom

Synchronizácia kontaktov

Prehľad Kontaktov