Otváranie Kontaktov

Ak chcete otvoriť Kontakty, kliknite v hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite na Kontakty. Keď sa Kontakty otvoria, uvidíte kontakty uložené v počítači v abecednom poradí.

Pre zobrazenie kontaktov uložených v zariadení vyberte v oblasti zariadenia Všetko. Bližšie informácie o zobrazovaní kontaktov nájdete v časti Zobrazovanie a filtrovanie kontaktov.

Ovi Nokia Help info Otváranie Kontaktov Poznámka:

Ak obnovujete obsah zariadenia, je vo všetkých zobrazeniach Nokia Ovi Suite zatvorená oblasť zariadenia, aby sa zabránilo nefunkčnosti zariadenia pri prebiehajúcom obnovovaní.

Otváranie Kontaktov