Riešenie problémov s prechádzaním a kopírovaním hudby

Ak sa zobrazí chybová správa, že zlyhalo čítanie skladieb zo zariadenia alebo že zlyhalo kopírovanie skladieb zo zariadenia, možno zlyhala inštalácia ovládača WPD pre zariadenie. To sa môže stať, keď je v počítači operačný systém Windows 7.

Zariadenie by ste mali vidieť pod ikonou Tento počítač v Prieskumníkovi Windows a mali by ste mať možnosť prechádzať jeho obsahom. Ak nie, musíte odinštalovať ovládač WPD.

Ak chcete skontrolovať inštaláciu ovládača WPD, postupujte takto:

  1. Pripojte vaše zariadenie k počítaču USB káblom (nemusíte mať spustenú aplikáciu Nokia Ovi Suite).

  2. Na ploche kliknite pravým tlačidlom na Tento počítač a z ponuky vyberte Spravovať.

  3. V Systémových nástrojoch vyberte Správca zariadení.

  4. V sekcii “Prenosné zariadenia” by ste mali vidieť vaše zariadenie po pripojení kábla a zariadenie by malo zmiznúť po odpojení kábla. Ak dvakrát kliknete na zariadenie, malo by sa otvoriť okno vlastností.

  5. Ak je v správcovi zariadení na zariadení červený krížik, kliknite naň pravým tlačidlom, vyberte Odinštalovať a po odinštalovaní ovládača odpojte a znova pripojte zariadenie.

 

Zariadenie by ste teraz mali vidieť v Prieskumníkovi Windows a mali by ste mať možnosť prechádzať jeho obsahom.

Riešenie problémov s prechádzaním a kopírovaním hudby