Pridávanie hudby z počítača

Ak chcete pridávať hudbu z počítača, máte tieto možnosti:

  • Môžete pridať požadované skladby alebo zložky z vášho počítača.

  • Môžete pridať sledované zložky, ktoré Nokia Ovi Suite kontrolujte, či neobsahujú nové skladby, a automaticky je pridáva do vašej hudobnej zbierky. Tieto priečinky môžu byť iba na miestnom pevnom disku počítača, nie na externom pevnom disku alebo na sieťovej jednotke. Zložka Moja hudba v počítači je automaticky pridaná do zoznamu sledovaných zložiek. Kontrolovanie prebieha, iba keď je aplikácia Nokia Ovi Suite spustená.

 

Pre pridanie skladieb alebo zložiek do hudobnej zbierky postupujte takto:

  1. Vyberte Súbor > Pridať súbory do zbierky alebo Súbor > Pridať zložku do zbierky.

  2. Vyhľadajte skladby alebo zložky, ktoré chcete pridať do svojej hudobnej zbierky.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 

Pre pridanie alebo odobratie sledovaných zložiek do/z hudobnej zbierky postupujte takto:

  1. Vyberte Súbor > Pridať sledované zložky.

  2. V počítači vyberte zložky, ktoré obsahujú vašu hudbu. Podľa potreby zrušte označenie zložiek s hudbou, ktorú nechcete pridať do Nokia Ovi Suite. Kliknutím na Pridať zložku pridajte hudobnú zložku, ktorá nie je zobrazená v zozname.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 

Ovi Nokia Help tip Pridávanie hudby z počítača Tip:

Sledované zložky môžete tiež zobraziť a upraviť cez Nástroje > Možnosti > Hudba.

 

Pozri tiež:

Formáty audio súborov

Odstránenie hudby

Pridávanie hudby z počítača