Prehrávanie hudby

S Hudbou môžete prehrávať skladby z hudobnej zbierky v počítači. Môžete prehrávať skladby podľa vybraného interpreta alebo zo zvoleného albumu alebo z vami vytvoreného zoznamu skladieb.

Ďalšie informácie o zobrazení hudobných skladieb v počítači alebo v zariadení, viď Prechádzanie hudbou.

Pri prehrávaní skladieb z hudobnej zbierky postupujte takto:

  1. V navigačnej oblasti kliknite na Hudobná knižnica. V oblasti položiek sú zobrazené všetky albumy alebo interpreti vo vašej hudobnej zbierke.

  2. Medzi režimami interpretov a albumov sa prepína kliknutím na tlačidlá v hornej časti oblasti položiek.

  3. Ak chcete prehrávať skladby podľa zvoleného interpreta alebo špecifické album, vyberte interpreta alebo názov albumu v oblasti položiek.

  4. V oblasti obsahu dvakrát kliknite na skladbu. Tá sa začne prehrávať. Po skončení prehrávania skladby prehrávanie pokračuje ďalšou skladbou v oblasti obsahu.

 

Ovi Nokia Help tip Prehrávanie hudby Tip:

Môžete prehrávať aj zoznam skladieb z vašej hudobnej zbierky. Z tohto dôvodu kliknite v navigačnej oblasti na názov požadovaného zoznamu skladieb. Keď sú v oblasti obsahu zobrazené skladby obsiahnuté v zoznamu skladieb, dvakrát kliknite na skladbu, aby sa začal prehrávať zoznam skladieb.

 

Náhodné prehrávanie hudby

Pre získanie osviežujúceho zážitku môžete spustiť prehrávanie hudobných skladieb v náhodnom poradí. To znamená, že poradie prehrávania skladieb je vyberané náhodným spôsobom. Pri prehrávaní hudby vyberte Upraviť > Náhodný výber pre zapnutie náhodného výberu prehrávanej hudby. Od nasledujúcej skladby uslyšíte náhodne vybrané skladby. Môžete si vybrať, či sa majú náhodne prehrávať iba skladby jedného albumu alebo zvolením Hudobná knižnica prehrávať náhodným spôsobom všetku hudbu.

Ovládanie prehrávania

Ovládacie prvky prehrávača (napríklad pre upravenie hlasitosti a preskočenie na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu) sú umiestnené v oblasti prehrávača v pravom dolnom rohu Nokia Ovi Suite. Je tam zobrazený čas prehrávania, v ktorom môžete skontrolovať dĺžku skladby alebo uplynulý a ostávajúci čas prehrávania. Pre viac informácií, viď Ovládanie prehrávania.

Ovi Nokia Help tip Prehrávanie hudby Tip:

V priebehu prehrávania môžete dvakrát kliknúť na obrázok albumu v oblasti prehrávača. To vám umožní zobraziť obsah vašej hudobnej zbierky v režime albumu. Práve prehrávaná skladba je vyznačená.

Ovi Nokia Help info Prehrávanie hudby Poznámka:

Ak zahájite prehrávanie videoklipu v priebehu počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky preruší.

Ak máte problémy s prehrávaním hudobných skladieb, môžu vám chýbať licencie DRM. Pre viacej informácií, viď Obnovovanie hudobných licencií po aktualizovaní softvéru zariadenia.

Prehrávanie hudby