Ovládanie prehrávania

V oblasti prehrávača v pravom dolnom rohu Nokia Ovi Suite je zobrazená práve prehrávaná skladba. Tu môžete nájsť aj všetky ovládacie prvky potrebné pre prehrávanie hudby. Viac informácií o ovládacích prvkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Ovládacie prvky prehrávača:

 

Tlačidlo:

Akcia:

Ovi Nokia pause Ovládanie prehrávania

Kliknutím na tlačidlo prerušíte prehrávanie v aktuálnom mieste skladby. Prípadne môžete dvakrát kliknúť na prehrávanú skladbu v oblasti obsahu.

Ovi Nokia play Ovládanie prehrávania

Kliknutím na toto tlačidlo obnovíte prehrávanie po jeho prerušení kliknutím na tlačidlo Pauza.

Ovi Nokia slider Ovládanie prehrávania

Pretiahnite posuvník vľavo alebo vpravo pre zmenu miesta prehrávania aktuálne prehrávanej skladby.

Čas prehrávania zobrazený vedľa posuvníka ukazuje trvanie skladby, uplynulý čas a ostávajúci čas skladby. Ak chcete prepínať medzi týmito zobrazeniami, kliknite na zobrazenie času.

Ovi Nokia previous Ovládanie prehrávania

Kliknutím na toto tlačidlo preskočíte na začiatok práve prehrávanej skladby.

Dvojitým kliknutím na toto tlačidlo preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

Ak podržíte toto tlačidlo stlačené, posúvate prehrávanie aktuálnej skladby späť.

Ovi Nokia next Ovládanie prehrávania

Kliknutím na toto tlačidlo preskočíte na nasledujúcu skladbu.

Ak podržíte toto tlačidlo stlačené, posúvate prehrávanie aktuálnej skladby vpred.

Ovi Nokia volume Ovládanie prehrávania

Pretiahnite posuvník ovládania hlasitosti hore alebo dole pre nastavenie hlasitosti prehrávania.

Kliknutím na toto tlačidlo vypnete zvuk.

 

Ovládanie prehrávania