Prehľad Hudby

S Hudbou v Nokia Ovi Suite môžete kopírovať hudbu medzi zariadením Nokia a počítačom, prehrávať hudbu z vášho počítača a objavovať a kupovať novú hudbu.

Okrem hudobnej zbierky v počítači môžete zobrazovať hudobnú zbierku v mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k počítaču. V oblasti zariadenia je zobrazené zariadenie, ktoré je práve pripojené, a stav prebiehajúcich aktivít.

Ovi Nokia Help info Prehľad Hudby Poznámka:

Niektoré modely zariadení nepodporujú všetky funkcie aplikácie Nokia Ovi Suite. Z toho dôvodu niektoré tu popisované funkcie nemusia byť k dispozícii pre model zariadenia, ktorý používate.

 

Pozri tiež:

Otváranie Hudby

Prechádzanie hudbou

Formáty audio súborov

Ochrana proti kopírovaniu a DRM licencie

 

Prehľad Hudby