Prechádzanie hudbou

Prechádzanie hudby v počítači

Po otvorení Hudby a zvolení skupiny Hudobná knižnica sa v oblasti obsahu zobrazia všetky skladby z vašej hudobnej zbierky v počítači. Skladby sú v oblasti položiek zobrazené podľa názvu albumu alebo mena interpreta, v závislosti na zvolenom režime. Medzi týmito dvomi režimami sa prepína kliknutím na tlačidlá v hornej časti oblasti položiek:

  • Ak vyberiete režim interpretov, môžete kliknúť na meno interpreta pre zobrazenie všetkých skladieb tohto interpreta usporiadaných do albumov.

  • V režime albumov môžete kliknutím na názov albumu zobraziť všetky skladby tohto albumu.

 

Ak chcete zobraziť najnovšiu hudbu z vašej hudobnej zbierky, vyberte v navigačnej oblasti Naposledy pridané. Táto inteligentná skupina obsahuje všetku hudbu, ktorá bola pridaná do vašej hudobnej zbierky v Nokia Ovi Suite v priebehu posledných dvoch týždňov. Hudbu ste mohli napríklad načítať online, skopírovať ju zo zariadenia alebo pridať zo zvolenej zložky vo vašom počítači. Uvedomte si, že obsah inteligentnej skupiny je automaticky aktualizovaný a že inteligentnú skupinu nemôžete premenovať, upraviť alebo odstrániť.

Prechádzanie hudby v zariadení

Pre zobrazenie skladieb uložených v zariadení vyberte v oblasti zariadenia Hudobná knižnica. V oblasti položiek uvidíte interpretov alebo albumy a v oblasti obsahu uvidíte skladby. Pre obnovenie zobrazenia označte v oblasti zariadenia Hudobná knižnica a stisnite F5.

Ak sa zobrazí chybová správa, že zlyhalo čítanie skladieb, možno zlyhala inštalácia ovládača WPD v zariadení. Pozrite si inštrukcie v sekcii Riešenie problémov s prechádzaním a kopírovaním hudby.

 

Ovi Nokia Help info Prechádzanie hudbou Poznámka:

Ak obnovujete obsah zariadenia, je vo všetkých zobrazeniach Nokia Ovi Suite zatvorená oblasť zariadenia, aby sa zabránilo nefunkčnosti zariadenia pri prebiehajúcom obnovovaní.

Ak nemôžete nájsť konkrétneho umelca alebo konkrétny album vo vašej hudobnej zbierke, odpojte svoje zariadenie od počítača a obnovte hudobnú knižnicu v zariadení. Potom skúste znova pripojiť zariadenie k počítaču.

Ovi Nokia Help tip Prechádzanie hudbou Tipy:

Číslo zobrazené za skupinou alebo názvom zoznamu skladieb v navigačne oblasti oznamuje počet skladieb v skupine alebo zoznamu skladieb.

Ak chcete zistiť dĺžku skladby, vyznačte skladbu v oblasti obsahu. Za názvom skladby sa zobrazí dĺžka skladby.

 

Pozri tiež:

Pridávanie hudby z počítača

Filtrovanie hudby

Prechádzanie hudbou