Otváranie Hudby

Hudbu otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • V Domovskom zobrazení Nokia Ovi Suite kliknite na oblasť Hudby.

  • V hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite kliknite na ikonu Hudba.

  • V menu vyberte Zobrazenie > Prejsť na > Hudba.

 

Po otvorení aplikácie Hudba sa v oblasti položiek zobrazia všetky albumy alebo interpreti a v oblasti obsahu všetky skladby z vašej hudobnej zbierky v počítači. Skladby sú zobrazené podľa názvu albumu alebo mena interpreta, v závislosti na zvolenom režime. Medzi týmito dvomi režimami sa prepína kliknutím na tlačidlá v hornej časti oblasti položiek. Ak chcete prehrávať skladbu, dvakrát na ňu kliknite.

Keď ste v Hudbe po prvý raz, vaša hudobná zbierka obsahuje všetku hudbu zo zložky Moja hudba vo vašom počítači. Ak ukladáte hudbu do iných zložiek svojho počítača, môžete pridať tieto zložky ako sledované zložky. Podrobné inštrukcie o tejto operácii, viď Pridávanie hudby z počítača.

Pre zobrazenie hudby uložené v zariadení vyberte v oblasti zariadenia Hudobná knižnica.

Ovi Nokia Help info Otváranie Hudby Poznámka:

Ak obnovujete obsah zariadenia, je vo všetkých zobrazeniach Nokia Ovi Suite zatvorená oblasť zariadenia, aby sa zabránilo nefunkčnosti zariadenia pri prebiehajúcom obnovovaní.

 

Ďalšie informácie o zobrazovaní hudobných skladieb, viď Prechádzanie hudbou.

Upozorňujeme, že skladby musia byť v audio formátoch podporovaných aplikáciou Nokia Ovi Suite. Ďalšie informácie, viď Formáty audio súborov.

Otváranie Hudby