Ochrana proti kopírovaniu a DRM licencie

Ak chcete prehrávať skladby chránené pred kopírovaním z vašej hudobnej zbierky alebo ich prenášať do mobilného zariadenia, budete potrebovať licenciu. Ak skladba nemá licenciu, môžete sa pripojiť online a stiahnuť alebo kúpiť licenciu z Ovi Hudby.

Ovi Hudba podporuje iba DRM (Digital Rights Management) licencie vo formáte Windows Media (WM DRM). DRM licencie upravujú používanie digitálneho obsahu.

Ovi Nokia Help info Ochrana proti kopírovaniu a DRM licencie Poznámka:

Aby ste mohli prehrávať alebo prenášať obsah chránený proti kopírovaní, musí byť váš počítač autorizovaný. K tomu obyčajne dôjde, keď ste obsah chránený proti kopírovaní kúpili alebo prehrávali z prehrávača Nokia Ovi Player alebo inej aplikácie.

 

Keď prenášate skladbu chránenú proti kopírovaní z počítača do mobilného zariadenia, licencia, ktorá umožňuje prehrávanie skladby v mobilnom zariadení, sa vygeneruje v počítači alebo ju môžete stiahnuť z hudobného obchodu, v ktorom bola pôvodne kúpená. Táto licencia je potom prenesená so skladbou. Niektoré skladby môžu mať iba obmedzený počet prenosov licencie. Ak pre skladbu neostáva žiadne oprávnenie pre prenos, môžete pred prenášaním skladby do mobilného zariadenia získať novú licenciu z hudobného obchodu.

Ovi Nokia Help info Ochrana proti kopírovaniu a DRM licencie Poznámka:

Pri kopírovaní hudby medzi zariadením a počítačom sa odporúča používať pripojenie USB káblom a, v závislosti od vami používaného modelu zariadenia, používať režim Nokia Ovi Suite alebo PC Suite, ak ho vaše zariadenie vyberie automaticky. Alebo musíte vybrať režim prenosu médií. V takom prípade budú prenesené spolu so skladbami aj licencie DRM potrebné pre prehrávanie skladieb chránených proti kopírovaní. Prenos hudby cez Bluetooth pripojenie je pomalší a neprenesú sa pri ňom licencie DRM pre vaše skladby. V takom prípade pri budúcom prehrávaní skladieb v zariadení budú licencie DRM skontrolované cez mobilnú sieť.

Ak máte problémy s prehrávaním hudobných skladieb, môžu vám chýbať licencie DRM. Pre viacej informácií, viď Obnovovanie hudobných licencií po aktualizovaní softvéru zariadenia.

 

Pozri tiež:

Načítanie hudby online

Ochrana proti kopírovaniu a DRM licencie