Formáty audio súborov

Nokia Ovi Suite podporuje nasledujúce formáty audio súborov. Hudobné súbory v týchto formátoch môžete prehrávať a prenášať medzi zariadením a počítačom.

 

Ovi Nokia Help info Formáty audio súborov Poznámka:

Niektoré hudobné aplikácie používajú príponu súboru mp3 pre hudobné skladby kódované technológiou MPEG Layer 2. MPEG Layer 2 nie je podporovaný, takže tieto skladby nemôžete prehrávať.

Formáty audio súborov