Zobrazenie a vytváranie zoznamov skladieb

Zobrazenie obsahu zoznamu skladieb

V navigačnej oblasti uvidíte všetky svoje zoznamy skladieb. Číslo zobrazené za názvom zoznamu skladieb označuje počet skladieb, ktoré patria do zoznamu.

Ak chcete zobraziť obsah zoznamu skladieb, kliknite v navigačnej oblasti na názov zoznamu skladieb. Potom uvidíte nasledujúce informácie o zoznamu skladieb:

 • Súhrn zoznamu skladieb (počet skladieb, celková dĺžka skladieb, veľkosť zoznamu skladieb);

 • Mená skladby, interpreta a albumu pre všetky skladby, ktoré patria do zoznamu skladieb;

 • Dĺžky skladieb.

 

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti kliknite na Hudobná knižnica. V oblasti položiek sa zobrazia všetky albumy alebo interpreti a v oblasti obsahu všetky skladby z vašej hudobnej zbierky v počítači.

 2. Kliknite na tlačidlo Interpreti alebo Albumy nad oblasťou položiek, podľa toho, či chcete do zoznamu skladieb pridať všetky skladby určitého interpreta alebo z určitého albumu. V oblasti položiek označte požadovaného interpreta alebo názov albumu.
  ALEBO
  V oblasti obsahu označte skladby, ktoré chcete pridať do nového zoznamu skladieb.

 3. Pretiahnite označené položky cez tlačidlo Vytvoriť zoznam skladieb v navigačnej oblasti. Tým sa vytvorí zoznam skladieb s predvoleným názvom.

 4. Zadajte názov zoznamu skladieb.

 5. Potvrďte nový názov stlačením klávesu Enter.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazenie a vytváranie zoznamov skladieb Tipy:

Pri vytváraní zoznamu skladieb môžete aj pravým tlačidlom kliknúť na označené skladby a vybrať Pridať do zoznamu skladieb > Nový zoznam skladieb alebo existujúci zoznam skladieb.

Ak chcete neskôr premenovať zoznam skladieb, označte názov zoznamu skladieb v navigačnej oblasti a vyberte Upraviť > Premenovať.

 

Inštrukcie o ďalšom upravovaní vašich zoznamov skladieb, viď Správa zoznamov skladieb. Inštrukcie o kopírovaní hudby do vášho mobilného zariadenia, viď Kopírovanie hudby do zariadenia.

Pozri tiež:

Prechádzanie hudbou

Zobrazenie a vytváranie zoznamov skladieb