Správa zoznamov skladieb

Svoje zoznamy skladieb môžete upravovať takto:

 • Pridávať skladby do zoznamu skladieb.

 • Odobrať skladby zo zoznamu skladieb.

 • Usporiadať skladby v zozname skladieb.

 • Odstrániť zoznam skladieb.

 

Skladby, interpretov alebo albumy pridáte do zoznamu skladieb jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pretiahnite skladbu, interpreta alebo album do zoznamu skladieb v navigačnej oblasti.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, vyberte Pridať do zoznamu skladieb a potom vyberte názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete skladby pridať.

 

Ak chcete odstrániť skladby zo zoznamu skladieb, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti kliknite na názov zoznamu skladieb. V oblasti obsahu sa zobrazia skladby obsiahnuté v zozname skladieb.

 2. Vyznačte jednu alebo viacej skladieb, ktoré chcete odobrať zo zoznamu skladieb.

 3. Vyberte Upraviť > Odstrániť z tohto zoznamu skladieb.

 4. Potvrďte odstránenie. Upozorňujeme, že hudobné súbory nie sú odstránené z počítača.

 

Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname skladieb, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti kliknite na názov zoznamu skladieb. V oblasti obsahu sa zobrazia skladby obsiahnuté v zozname skladieb.

 2. Pretiahnite jednu alebo viacej skladieb na nové miesto v zozname.

 

Ak chcete odstrániť zoznam skladieb, postupujte takto:

 1. Označte názov zoznamu skladieb v navigačnej oblasti a vyberte Upraviť > Odstrániť.

 2. Potvrďte odstránenie. Skladby nie sú odstránené z hudobnej zbierky.

 

Ovi Nokia Help info Správa zoznamov skladieb Poznámka:

Zoznamy skladieb v zariadení nemôžete upravovať. Ďalšie informácie, viď Kopírovanie hudby do zariadenia.

 

Pozri tiež:

Zobrazenie a vytváranie zoznamov skladieb

Pridávanie hudby z počítača

Správa zoznamov skladieb