Odstránenie hudby

Môžete odstrániť skladby z vašej hudobnej zbierky v počítači a v zariadení. Pri odstraňovaní hudby z vašej hudobnej zbierky môžete rozhodnúť, či chcete odstrániť aj skladby z počítača. Ak odstránite skladbu zo zariadenia, skladba je odstránená natrvalo.

Pri odstraňovaní skladieb z hudobnej zbierky postupujte takto:

  1. V navigačnej oblasti vyberte Hudobná knižnica alebo inteligentnú skupinu Naposledy pridané. Skladby sú zobrazené v oblasti obsahu.

  2. Vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré chcete odstrániť.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť.

  4. Nokia Ovi Suite sa spýta, či chcete odstrániť skladby z počítača. Kliknutím na Áno odstránite skladby z počítača, kliknutím na Nie zachováte skladby v počítači, ale odoberiete ich z hudobnej zbierky, alebo kliknutím na Zrušiť ukončíte operáciu bez uskutočnení zmien.

 

Ak chcete odstrániť skladby zo svojho zariadenia, postupujte takto:

  1. V oblasti zariadenia kliknite na Hudobná knižnica. V oblasti obsahu sa zobrazia skladby vo vašom zariadení.

  2. Vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré chcete odstrániť.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť.

  4. Potvrďte odstránenie. Skladby sú natrvalo odstránené zo zariadenia.

 

Viacej informácií o odoberaní skladieb zo zoznamov skladieb a o odstraňovaní zoznamov skladieb, viď Správa zoznamov skladieb.

Odstránenie hudby