Kopírovanie hudby zo zariadenia

Zo zariadenia do počítača môžete kopírovať vybrané skladby, celý album alebo zoznam skladieb.

 

Ovi Nokia Help info Kopírovanie hudby zo zariadenia Poznámka:

Pri kopírovaní hudby medzi zariadením a počítačom sa odporúča používať pripojenie USB káblom a, v závislosti od vami používaného modelu zariadenia, používať režim Nokia Ovi Suite alebo PC Suite, ak ho vaše zariadenie vyberie automaticky. Alebo musíte vybrať režim prenosu médií. V takom prípade budú prenesené spolu so skladbami aj licencie DRM potrebné pre prehrávanie skladieb chránených proti kopírovaní. Prenos hudby cez Bluetooth pripojenie je pomalší a neprenesú sa pri ňom licencie DRM pre vaše skladby. V takom prípade pri budúcom prehrávaní skladieb v zariadení budú licencie DRM skontrolované cez mobilnú sieť.

Ak sa zobrazí výzva k zmene režimu USB, je to preto, že kopírujete hudobné skladby chránené pred kopírovaním.

 

Ak chcete kopírovať hudbu zo svojho zariadenia do počítača, postupujte takto:

  1. V oblasti zariadenia kliknite na Hudobná knižnica. Zobrazí sa hudobná zbierka v zariadení.

  2. Označte jednu alebo viac skladieb alebo celý album.

  3. Vyberte Nástroje > Kopírovať do počítača.
    ALEBO
    Kliknite pravým tlačidlom myši na označený výber a vyberte položku
    Kopírovať do počítača.

 

Ovi Nokia Help tip Kopírovanie hudby zo zariadenia Tipy:

Jednoducho môžete skopírovať všetku hudbu zo zariadenia do počítača. Pre túto operáciu vyberte v oblasti zariadenia Hudobná knižnica a vyberte Nástroje >Kopírovať do počítače.

Ak chcete skopírovať celý zoznam skladieb, označte názov zoznamu skladieb v Hudobnej knižnici a vyberte Nástroje > Kopírovať do počítača. Uvedomte si, že nie je možné kopírovať jednotlivé skladby zo zoznamu skladieb.

Kopírovanie hudby zo zariadenia