Kopírovanie hudby do zariadenia

Z počítača do zariadenia môžete kopírovať vybrané skladby, celý album alebo zoznam skladieb. Hudba je skopírovaná do predvolenej pamäte, ktorú definujete v možnostiach Nokia Ovi Suite. Skontrolujte, či používate pamäť s najväčším dostupným miestom. Pre kontrolu aktuálne používanej pamäte alebo pre jej zmenenie vyberte Nástroje > Možnosti. Vyberte kartu Moje zariadenia a najlepšiu dostupnú možnosť ako Preferovanú pamäť.

Ovi Nokia Help info Kopírovanie hudby do zariadenia Poznámka:

Pri kopírovaní hudby medzi zariadením a počítačom sa odporúča používať pripojenie USB káblom a, v závislosti od vami používaného modelu zariadenia, používať režim Nokia Ovi Suite alebo PC Suite, ak ho vaše zariadenie vyberie automaticky. Alebo musíte vybrať režim prenosu médií. V takom prípade budú prenesené spolu so skladbami aj licencie DRM potrebné pre prehrávanie skladieb chránených proti kopírovaniu. Prenos hudby cez Bluetooth pripojenie je pomalší a neprenesú sa pri ňom licencie DRM pre vaše skladby. V takom prípade pri budúcom prehrávaní skladieb v zariadení budú licencie DRM skontrolované cez mobilnú sieť.

Ak sa zobrazí výzva k zmene režimu USB, je to preto, že kopírujete hudobné skladby chránené pred kopírovaním.

Ak chcete kopírovať jednotlivé skladby alebo albumy do zariadenia, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti kliknite na Hudobná knižnica. Podľa zvoleného režimu je v oblasti položiek zobrazený zoznam všetkých interpretov alebo albumov z vašej hudobnej zbierky.

 2. V oblasti položiek vyznačte požadovaného interpreta alebo album. V oblasti obsahu sa zobrazia skladby tohto interpreta alebo z toho albumu.

 3. V oblasti obsahu vyznačte skladby, ktoré chcete kopírovať do zariadenia.

 4. Vyberte Nástroje > Kopírovať do zariadenia.
  ALEBO
  Pretiahnite skladby do svojho zariadenia zobrazeného v ľavom dolnom rohu Nokia Ovi Suite.

 

Ak chcete kopírovať zoznam skladieb do svojho zariadenia, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti kliknite na požadovaný zoznam skladieb.

 2. Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname, urobte to skôr, ako zahájite kopírovanie zoznamu skladieb do zariadenia. Po skopírovaní zoznamu skladieb už nemôžete meniť poradie skladieb.

 3. Vyberte Nástroje > Kopírovať do zariadenia.
  ALEBO
  Pretiahnite zoznam skladieb do svojho zariadenia zobrazeného v ľavom dolnom rohu Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Kopírovanie hudby do zariadenia Poznámka:

Aby ste mohli vidieť hudbu skopírovanú do zariadenia, budete musieť aktualizovať hudobnú knižnicu v zariadení.

 

Ak sa zobrazí chybová správa, že zlyhalo kopírovanie skladieb, možno zlyhala inštalácia ovládača WPD v zariadení. Pozrite si inštrukcie v sekcii Riešenie problémov s prechádzaním a kopírovaním hudby.

Ovi Nokia Help tip Kopírovanie hudby do zariadenia Tip:

Môžete aj pretiahnuť hudbu z Prieskumníka Windows do zariadenia.

Kopírovanie hudby do zariadenia