Zobrazenie vlastností videoklipu

Ak chcete zobraziť informácie o videoklipu, vyznačte požadovaný videoklip v oblasti obsahu a otvorte Zobrazenie > Vlastnosti. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti, kde sa zobrazia tieto informácie:

  • Názov súboru.

  • Veľkosť snímky videoklipu v pixloch.

  • Veľkosť súboru videoklipu.

  • Dátum, kedy bol videoklip vytvorený.

  • Dĺžka videoklipu.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazenie vlastností videoklipu Tip:

V dialógovom okne Vlastnosti môžete videoklip premenovať. Ak toto chcete urobiť, kliknite do poľa názvu súboru a napíšte nový názov súboru. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nový názov.

Zobrazenie vlastností videoklipu