Zobrazenie vlastností fotografie

Ak chcete zobraziť informácie o fotografii, vyznačte požadovanú fotografiu v oblasti obsahu a otvorte Zobrazenie > Vlastnosti. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti, kde sa zobrazia tieto informácie:

  • Názov súboru.

  • Rozmery a veľkosť obrázkového súboru.

  • Dátum, kedy bola fotografie vytvorená.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazenie vlastností fotografie Tip:

V dialógovom okne Vlastnosti môžete fotografiu premenovať. Ak toto chcete urobiť, kliknite do poľa názvu súboru a napíšte nový názov súboru. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nový názov.

Zobrazenie vlastností fotografie