Zobrazenie fotografií a videoklipov

Ak chcete v Nokia Ovi Suite zobraziť fotografie a videoklipy, postupujte takto:

  1. Ak zobrazenie Fotografie nie je zobrazené, vyberte v paneli nástrojov Nokia Ovi Suite Fotografie.

  2. V oblasti navigácie vyberte zobrazenie alebo zložku obsahujúcu fotografie alebo videoklipy, ktoré chcete zobraziť. Pozri tiež Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií.

  3. V zobrazení miniatúr vyberte fotografiu alebo videoklip a nad oblasťou obsahu vyberte ikonu Prezrieť jednu položku alebo Zobraziť na celý displej.

    • V zobrazení jednej položky môžete používať šípky na oboch stranách zobrazenia pre prechádzanie späť a vpred a tlačidlá v pravom hornom rohu pre otáčanie fotografií. Pri sledovaní videoklipov môžete aj zastaviť prehrávanie alebo presunovať ovládač pod obrazom pre preskočenie na akúkoľvek časť videoklipu.

    • V zobrazení na celom displeji je v hornej časti obrazovky automaticky skrývaný panel nástrojov. Môžete ho používať pre prechádzanie späť a vpred, pre zväčšenie a zmenšenie fotografie ovládačom, pre otáčanie objektov alebo pre zatvorenie zobrazenia na celom displeji. Pri sledovaní videoklipu môžete presunovať ovládač pre preskočenie na akúkoľvek časť videoklipu.

 

Ovi Nokia Help tip Zobrazenie fotografií a videoklipov Tip:

Ak dvakrát kliknite na fotografiu alebo videoklip, zmeníte zobrazenie. Ak zväčšíte fotografiu, môžete ňou posúvať pretiahnutím.

 

Pozri tiež:

Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií

Pridávanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií

Zobrazenie fotografií a videoklipov