Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií

Všetky dostupné zobrazenia a zložky sú uvedené v oblasti navigácie zobrazenia Fotografie.

Všetky fotografie a videoklipy

Ak chcete zobraziť všetky fotografie a videoklipy z knižnice fotografií, vyznačte v navigačnej oblasti skupinu “Všetky”. V oblasti obsahu sa zobrazia všetky fotografie a videoklipy z knižnice fotografií. Knižnice fotografií obsahuje nasledujúce:

 

Najnovšie fotografie a videoklipy

Ak chcete zobraziť najnovšie súbory pridané do knižnice fotografií, vyznačte v navigačnej oblasti skupinu Naposledy pridané. To je inteligentná skupina, ktorá obsahuje súbory pridané do knižnice fotografií v priebehu posledných dvoch týždňoch.

Ovi Nokia Help info Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií Poznámka:

Inteligentnú skupinu Naposledy pridané nie je možné premenovať, upraviť alebo odstrániť.

 

Albumy

Ak ste vytvorili albumy do knižnice fotografií alebo skopírovali albumy zo zariadenia, albumy sú uvedené v navigačnej oblasti. Vyznačte akýkoľvek album, ak chcete zobraziť súbory z tohto vybraného albumu. Pre viacej informácií, viď Správa albumov.

Ovi Nokia Help tip Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií Tip:

Ak chcete triediť miniatúry, vyberte Zobrazenie > Triediť podľa a požadovanú možnosť.

Pozri tiež:

Prechádzanie fotografií a videoklipov v zariadení

Režimy zobrazenia

Zobrazenie vlastností fotografie

Zobrazenie vlastností videoklipu

Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií