Riešenie problémov s prehrávaním videa

Ak nie je možné prehrávať video, môže byť problém spôsobený jedným z týchto dôvodov:

  • V počítači nemáte nainštalované vhodné ovládače videa.

    • Pre vyriešenie problémov s ovládačmi videa vo Windows XP: Vyberte Štart > Nastavenie > Ovládacie panely. Dvakrát kliknite na Systém, kliknite na Hardvér a potom na Správca zariadení. Kliknutím na ‘+’ otvorte stromovú štruktúru Zobrazovacích adaptérov. Dvakrát kliknite na ovládač zobrazovacieho adaptéru. Na karte Všeobecné kliknite na Riešenie problémov.

    • Ak chcete skontrolovať stav ovládača vo Windows Vista a Windows 7, musíte mať práva správcu počítača. Vyberte Štart  > Ovládacie panely. Vyberte Systém a Bezpečnosť alebo Systém. V ľavom okne vyberte  Správca zariadenia. Kliknite na šípku vedľa Zobrazovacích adaptérov a dvakrát kliknite na zobrazovací adaptér. V karte Všeobecné overte, či ovládač pracuje správne.

Uvedomte si, že vyššie uvedené cesty sa môžu líšiť podľa nastavení vášho systému.

Ak predajné balenie vášho počítača obsahuje inštalačný disk s ovládačmi, vyskúšajte ich preinštalovať. Alebo vyhľadajte aktualizované ovládače na webovej stránke výrobcu zobrazovacieho adaptéru.

 

  • Nebola nainštalovaná jedna alebo niekoľko požadovaných súčastí DirectX. V pomocníkovi operačného systému vyhľadajte pokyny k riešeniu problémov s DirectX. Súčasti DirectX sú k dispozícii pre načítanie z webovej stránky firmy Microsoft.

  • Nemáte nainštalovaný príslušný video hardvér. Overte, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky Nokia Ovi Suite. Pre zobrazenie vlastností systému vášho počítača kliknite pravým tlačidlom na Môj počítač a vyberte Vlastnosti.

  • Licencia k zvuku chýba alebo vypršala jej platnosť. Pripojte zariadenie k Nokia Ovi Suite pre povolenie zvuku vo videoklipe.

 

Toto skontrolujte a uskutočnite potrebné opravy, kým sa pokúsite video znova prehrávať.

Pozri tiež:

Podporované video a audio formáty

 

 

Riešenie problémov s prehrávaním videa