Prechádzanie fotografií a videoklipov v zariadení

Ak chcete prechádzať fotografie a videoklipy uložené v zariadení, vyberte v oblasti zariadení v ľavom dolnom rohu zobrazení Fotografie Všetko. V oblasti obsahu sa zobrazia fotografie a videoklipy vo vašom zariadení. Ak nie je zobrazený text Všetko, zobrazte ho kliknutím na malú šípku.

Ovi Nokia Help info Prechádzanie fotografií a videoklipov v zariadení Poznámka:

Čím viacej fotografií a videoklipov máte v zariadení, tým dlhšie trvá ich načítanie do zobrazenia fotografií.

 

Súbory zo zariadenia sú zobrazené v zobrazení miniatúr, kde môžete urobiť nasledujúce:

 

Ak chcete zobraziť fotografie na celej obrazovke, sledovať videoklipy alebo otočiť fotografie vľavo alebo vpravo, najprv skopírujte alebo synchronizujte fotografie do svojej knižnice fotografií v Nokia Ovi Suite. Ďalšie informácie, viď Kopírovanie fotografií a videoklipov a O synchronizácii fotografií a videoklipov.

 

Pozri tiež:

Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií

Zobrazenie fotografií a videoklipov

Režimy zobrazenia

Prechádzanie fotografií a videoklipov v zariadení