Vytváranie albumov

Môžete vytvoriť albumy napríklad podľa špecifických tém alebo umiestnení. Albumy sú zásobníky, ktoré pomáhajú organizovať vaše fotografie a videoklipy tak, aby ste ich mohli pohodlne zobrazovať a jednoducho vyhľadávať.

Pri vytváraní albumu v knižnici fotografií postupujte takto:

  1. V navigačnej oblasti kliknite na Vytvoriť album pre vytvorenie albumu v knižnici fotografií.
    V danej oblasti sa vytvorí album s predvoleným názvom, napr. Nový album 1.

  2. Zadajte názov albumu. Názov albumu môže obsahovať maximálne 35 znakov.

  3. Potvrďte nový názov stlačením klávesu Enter. Všetky názvy albumov musia byť jedinečné.

  4. Myšou do albumu pretiahnite jednu alebo niekoľko fotografií alebo videoklipov z akéhokoľvek albumu v knižnici fotografií alebo zo zariadenia.

 

Ovi Nokia Help tip Vytváranie albumov Tip:

Ak chcete pridať fotografie a videoklipy do albumu v knižnici fotografií, môžete aj vyznačiť požadované súbory, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Pridať do albumu. Zo zoznamu existujúcich albumov vyberte album, do ktorého chcete pridať fotografie a videoklipy, alebo kliknite na Nový album a vytvorte nový album, do ktorého budú súbory pridané.

Ak chcete zistiť počet súborov v albumu, vyznačte v navigačnej oblasti alebo oblasti zariadenia názov požadovaného albumu. Číslo zobrazené za názvom albumu indikuje počet súborov v albumu.

Pozri tiež:

Správa albumov

Vytváranie albumov