Správa albumov

Svoje albumy môžete spravovať takto:

 • Premenovanie albumov

 • Kopírovanie fotografií alebo videoklipov z jedného albumu do iného

 • Odobratie fotografií alebo videoklipov z albumu

 • Odstránenie albumov

 

Ovi Nokia Help info Správa albumov Poznámka:

Albumy nie sú dostupné zo všetkých modelov zariadení.

 

Ak chcete premenovať album, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti alebo oblasti zariadenia vyznačte názov albumu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Premenovať.

 3. Zadajte nový názov pre album.

 4. Stlačte kláves Enter.

 

Pre kopírovanie fotografií alebo videoklipov z jedného albumu do iného postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti alebo oblasti zariadenia vyznačte názov albumu, ktorý obsahuje súbory, ktoré chcete kopírovať.

 2. V oblasti obsahu vyznačte požadované fotografie a videoklipy.

 3. Pretiahnite súbory do albumu, do ktorého ich chcete kopírovať.

 

Ak chcete odobrať fotografiu alebo videoklip z albumu, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti alebo oblasti zariadenia vyznačte názov albumu, z ktorého chcete odstrániť fotografiu alebo videoklip.

 2. V oblasti obsahu vyznačte požadovaný súbor.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odobrať z albumu. Potvrďte odstránenie. Fotografia alebo videoklip je odstránený z albumu, ale ostáva v skupine “Všetky”.

 

Ak chcete odstrániť album, postupujte takto:

 1. V navigačnej oblasti alebo oblasti zariadenia vyznačte názov albumu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť. Potvrďte odstránenie. Album je odstránený, ale fotografie alebo videoklipy z tohto albumu ostávajú v skupine “Všetky”.

Správa albumov