Pridávanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií

Ak chcete pridať fotografie alebo videoklipy do knižnice fotografií, máte tieto možnosti:

Sledované zložky

Nokia Ovi Suite pravidelne kontrolujte tieto zložky, či neobsahujú nové fotografie alebo videoklipy, a automaticky ich pridáva do knižnice fotografií.

Tieto priečinky môžu byť iba na miestnom pevnom disku počítača, nie na externom pevnom disku alebo na sieťovej jednotke. Kontrolovanie prebieha, iba keď je aplikácia Nokia Ovi Suite spustená.

Ak chcete pridať alebo odobrať sledované zložky, postupujte takto:

  1. Vyberte Súbor > Pridať sledované zložky.

  2. V počítači vyberte zložky, ktoré obsahujú fotografie a videoklipy. Podľa potreby zrušte označenie zložiek s fotografiami a videoklipmi, ktoré nechcete pridať do Nokia Ovi Suite. Kliknutím na Pridať zložku pridajte zložku s fotografiami alebo videoklipmi, ktorá nie je zobrazená v zozname.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 

 

Iné spôsoby, ako pridať súbory do Nokia Ovi Suite:

  • Pretiahnutím fotografií alebo videoklipov z Prieskumníka Windows alebo z plochy počítača do knižnice fotografií v Nokia Ovi Suite.

  • Skopírovaním fotografií alebo videoklipov zo zariadenia. Pre viacej informácií, viď Kopírovanie fotografií a videoklipov.

  • Synchronizovaním fotografií alebo videoklipov zo zariadenia do knižnice fotografií v Nokia Ovi Suite. Ďalšie informácie, viď O synchronizácii fotografií a videoklipov.

  • V zobrazení Fotografie vyberte Súbor > Pridať súbory do knižnice.

 

 

Ovi Nokia Help tip Pridávanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií Tip:

Sledované zložky môžete tiež zobraziť a upraviť cez Nástroje > Možnosti > Fotografie.

 

Pozri tiež:

Upravenie možností Fotografií

Odstraňovanie a obnovovanie fotografií a videoklipov

Pridávanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií