Odstraňovanie a obnovovanie fotografií a videoklipov

Môžete odstraňovať súbory z knižnice fotografií v Nokia Ovi Suite a zo svojho zariadenia. Môžete aj obnoviť súbory, ktoré boli odstránené z knižnice fotografií. Ak odstránite fotografiu alebo videoklip zo svojho zariadenia, súbor sa vymaže natrvalo a nemôžte ho neskôr obnoviť s Nokia Ovi Suite.

Ak chcete odstrániť fotografie alebo videoklipy z knižnice fotografií, postupujte takto:

 1. V oblasti navigácie vyznačte skupinu Všetky alebo inteligentnú skupinu Naposledy pridané. V oblasti obsahu sa zobrazia súbory, ktoré sú obsiahnuté v skupine.

 2. Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odstrániť.

  • Kliknutím na Áno vymažete súbory z počítača. Súbory sú presunuté do Koša v počítači a môžete ich obnoviť pretiahnutím späť do zložky Všetky v zobrazení Fotografie.

  • Kliknutím na Nie zachováte súbory v počítači, ale odoberiete ich zo zobrazenia Fotografie. Súbory sú ponechané v definovanej zložke počítača. Z tejto zložky ich môžete obnoviť pretiahnutím späť do zložky Všetky v zobrazení Fotografie.

  • Ak nechcete urobiť nič, kliknite na Zrušiť.

 

Ak chcete odstrániť fotografie alebo videoklipy z albumov knižnice fotografií, postupujte takto:

 1. Vyznačte album v oblasti navigácie. V oblasti obsahu sa zobrazia súbory, ktoré sú obsiahnuté v skupine.

 2. Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odobrať z albumu.

 

 

Viacej informácií o odstraňovaní fotografií alebo videoklipov z albumov a o odstraňovaní albumov, viď Správa albumov.

Odstraňovanie a obnovovanie fotografií a videoklipov