O synchronizovaní fotografií a videoklipov

Fotografie a videoklipy v mobilnom zariadení môžete udržovať synchronizované s Nokia Ovi Suite kopírovaním nových súborov zo zariadenia do knižnice fotografií v Nokia Ovi Suite. Dokonca ak stratíte svoje zariadenie, všetky vaše fotografie a videoklipy budú v bezpečí aplikácie Nokia Ovi Suite.

V Domovskom zobrazení Nokia Ovi Suite môžete jednoducho vidieť, koľko nových fotografií a videoklipov už máte v zariadení pripravených pre synchronizáciu do skupiny “Všetky” v knižnici fotografií Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info O synchronizovaní fotografií a videoklipov Poznámka:

Ak ste pred synchronizáciou fotografií alebo videoklipov prenášali hudobné skladby chránené proti kopírovaniu, prepnite USB režim v zariadení späť na Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Podrobnejšie informácie o voľbe USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

 

Pre manuálne synchronizovanie fotografií alebo videoklipov zo zariadenia do počítača vykonajte jednu z týchto operácií:

  • V oblasti fotografií Domovského zobrazenia Nokia Ovi Suite kliknite na Synchronizovať.

  • V zobrazení fotografií v Nokia Ovi Suite kliknite v oblasti zariadenia na Synchronizovanie fotografií.

 

Automatická synchronizácia

Fotografie a videoklipy môžete synchronizovať zo zariadenia do počítača aj automaticky pri každom pripojení zariadenia k počítaču. Z tohto dôvodu upravte nastavenie synchronizácie pre zariadenie.

Ak chcete synchronizovať fotografie a videoklipy automaticky, postupujte takto:

  1. Vyberte Nástroje > Možnosti, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok zariadenia a vyberte Možnosti pre [názov zariadenia].

  2. Otvorte Synchronizácia zariadenia a z rozbaľovacieho menu vyberte zariadenie, ktorého možnosti synchronizácie chcete upraviť. Ak máte k počítaču pripojené iba jedno zariadenie, toto zariadenie je vybraté automaticky.

  3. Zo zoznamu položiek, ktoré je možné synchronizovať, vyberte Fotografie, aby sa po kliknutí na Synchronizovať všetko kopírovali nové fotografie a videoklipy z vášho zariadenia do Nokia Ovi Suite. Takisto vyberte možnosť automatickej synchronizácie.

  4. Kliknutím na OK uložte úpravy a zatvorte dialóg.

 

Pozri tiež:

Upravenie možností Fotografií

O synchronizovaní fotografií a videoklipov