Kopírovanie fotografií a videoklipov

Fotografie a videoklipy môžete kopírovať medzi pripojeným prístrojom a knižnicou fotografií v Nokia Ovi Suite.

Ak chcete kopírovať fotografie alebo videoklipy z prístroja do knižnice fotografií, postupujte takto:

  1. V oblasti prístroja v ľavom dolnom rohu zobrazení Fotografie vyberte Všetko.

  2. Vyznačte požadované súbory.

  3. Vyberte Nástroje > Kopírovať do počítača. Vybrané fotografie alebo videoklipy sú skopírované do skupiny “Všetky” v Nokia Ovi Suite.

 

Ak chcete kopírovať fotografie alebo videoklipy z knižnice fotografií do prístroja, postupujte takto:

  1. V navigačnej oblasti vyberte skupinu “Všetky” alebo názov albumu.

  2. V zobrazení miniatúr vyznačte jeden alebo viacej súborov.

  3. Vyberte Nástroje > Kopírovať do prístroja. Vybrané súbory sú skopírované do skupiny “Všetky” v prístroji.

 

Ovi Nokia Help info Kopírovanie fotografií a videoklipov Poznámka:

Pri kopírovaní fotografií alebo videoklipov do prístroja skontrolujte, či používate pamäť s najväčším dostupným miestom. Pre kontrolu alebo zmenu preferovanej pamäti vyberte Nástroje Možnosti a otvorte zobrazenie Moje prístroje.

 

Pozri tiež:

Pridávanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií

Kopírovanie fotografií a videoklipov