Upravenie možností Fotografií

Ak chcete upraviť možnosti Fotografií, vyberte Nástroje > Možnosti. Možnosti týkajúce sa Fotografií môžete zobraziť a upraviť v kartách Synchronizácia zariadenia a Fotografie.

Definovanie možností synchronizácie pre fotografie

Otvorte kartu Synchronizácia zariadenia a z rozbaľovacieho menu vyberte zariadenie, ktorého možnosti chcete upraviť. Ak máte k počítaču pripojené iba jedno zariadenie, toto zariadenie je vybraté automaticky. Zo zoznamu položiek, ktoré je možné synchronizovať, vyberte Fotografie, aby sa po kliknutí na Synchronizovať všetko kopírovali nové fotografie alebo videoklipy z vášho zariadenia do Nokia Ovi Suite. Ďalej začiarknite políčko v spodnej časti okna, ak chcete synchronizovať automaticky pri každom pripojení zariadenia k počítaču. Ďalšie informácie, viď O synchronizácii fotografií a videoklipov.

Výber zložky pre fotografie a videoklipy

Otvorte kartu Fotografie a vyberte umiestnenie pre vaše fotografie a videoklipy. Ak chcete zmeniť súčasné umiestnenie, kliknite na Zmeniť.

Pridanie a odobratie sledovaných zložiek

Na karte Fotografie môžete pridať a odobrať sledované zložky, ktoré Nokia Ovi Suite kontrolujte, či neobsahujú nové fotografie alebo videoklipy, a automaticky pridáva súbory do vašej knižnice fotografií. Ďalšie informácie, viď Pridanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií.

Upravenie možností Fotografií