Prehľad Fotografií

V zložke Fotografie môžete vykonávať tieto úkony:

  • Zobraziť fotografie a videoklipy uložené v prístroji a v knižnici fotografií v Nokia Ovi Suite.

  • Kopírovať fotografie a videoklipy medzi prístrojom a knižnicou fotografií.

  • Pridať fotografie a videoklipy do knižnice fotografií zo zložky počítača.

  • Organizovať fotografie a videoklipy do vami vytvorených albumov.

 

S Fotografiami môžete udržovať knižnicu fotografií v počítači a zobrazovať fotografie a videoklipy v prístrojoch Nokia. V oblasti prístroja je zobrazený zoznam práve pripojených prístrojov, ktorý z nich je vybratý pre zobrazovanie a stav prebiehajúcich aktivít.

Nokia Ovi Suite podporuje obrázkové súbory vo formátoch .jpg a .jpeg a video súbory vo formátoch .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv a .mpe. Upozorňujeme, že niektoré z týchto typov videosúborov môžu obsahovať formáty videa, ktoré nie sú podporované aplikáciou Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Prehľad Fotografií Poznámka:

Niektoré modely zariadení nepodporujú všetky funkcie aplikácie Nokia Ovi Suite. Z toho dôvodu niektoré tu popisované funkcie nemusia byť k dispozícii pre model zariadenia, ktorý používate.

 

Pozri tiež:

Otváranie Fotografií

Režimy zobrazenia

Upravenie možností fotografií alebo videoklipov

Prehľad Fotografií