Otváranie Fotografií

Ak chcete otvoriť Fotografie, kliknite v hornom navigačnom paneli na ikonu Fotografie. Po otvorení zobrazenia Fotografií uvidíte v oblasti obsahu všetky fotografie a videoklipy z vašej knižnice fotografií.

Ak chcete zobraziť fotografie a videoklipy uložené v zariadení, vyberte v oblasti zariadenia v ľavom dolnom rohu zobrazenia Fotografie skupinu Všetko.

Pre viacej informácií viď Zobrazenia a zložky vo vašej knižnici fotografií, Zobrazenie fotografií a videoklipov a Prechádzanie fotografií a videoklipov v zariadení.

Funkciu sledovaných zložiek použite pre automatické pridanie fotografií alebo videoklipov do knižnice fotografií a nechajte Nokia Ovi Suite kontrolovať zmeny v týchto zložkách. Ďalšie informácie, viď Pridávanie fotografií a videoklipov do knižnice fotografií.

Otváranie Fotografií