Synchronizácia obsahu

Obsah svojho mobilného zariadenia môžete udržovať synchronizovaný s Nokia Ovi Suite. To znamená, že môžete pristupovať k rovnakému obsahu v mobilnom zariadení aj v počítači. Dokonca ak stratíte svoje zariadenie, všetok váš obsah bude v bezpečí aplikácie Nokia Ovi Suite.

Začnime so synchronizáciou

Pri prvom pripojení zariadenia k počítaču nie je v Nokia Ovi Suite zobrazený žiadny obsah vášho zariadenia. Začnite definovaním možností synchronizácie a synchronizovaním obsahu zariadenia. Možné typy obsahu pre synchronizáciu sú: kontakty, fotografia a videá, správy, položky kalendára a úlohy, poznámky a záložky a webové zdroje.

Ovi Nokia Help info Synchronizácia obsahu Poznámka:

Niektoré typy obsahu uvedené vyššie nemusia byť dostupné. To závisí od modelu používaného zariadenia a na aplikáciách nainštalovaných v počítači.

Postup nastavenia synchronizácie:

  1. V Nokia Ovi Suite otvorte Domovské zobrazenie a vyberte Nastavenie synchronizácie.

  2. Vyberte typy obsahu, ktoré chcete synchronizovať medzi zariadením a Nokia Ovi Suite.

  3. Vyberte, či chcete alebo nechcete typy obsahu synchronizovať automaticky. K automatickej synchronizácii dôjde vždy, keď pripojíte svoje zariadenie k Nokia Ovi Suite alebo keď v oblasti voľby zariadenia zvolíte iné zariadenie, než ktoré ste používali.

 

Ovi Nokia Help info Synchronizácia obsahu Poznámka:

V priebehu synchronizácie neodpojujte zariadenie od počítača.

Ak obsah nie je možné úplne synchronizovať medzi zariadením a počítačom, otvorí sa dialóg, v ktorom uvidíte podrobné informácie o možných problémoch (mohlo napríklad dôjsť k strate pripojenia zariadenia).

 

Pozri tiež:

Úprava možností synchronizácie zariadenia

Synchronizácia obsahu