Správy v Domovskom zobrazení

Oblasť Správy Domovského zobrazenia obsahuje najnovšie konverzácie vo vašom počítači. Ak chcete zobraziť všetky správy v počítači aj v mobilnom zariadení, kliknite na oblasť Správy. Tým sa otvorí zobrazenie Správy Nokia Ovi Suite, kde máte k dispozícii všetky možnosti úprav správ. Pre viacej informácií, viď Prehľad správ.

Jednoducho môžete udržovať prehľad o neprečítaných správach, pretože oblasť Správy v Domovskom zobrazení indikuje, koľko neprečítaných správ máte v počítači a koľko nových správ máte v zariadení pripravených pre skopírovanie do počítača.

Pre kopírovanie správ zo zariadenia do počítača kliknite v oblasti Správy Domovského zobrazenia na Synchronizovať. Pre viacej informácií, viď Synchronizácia obsahu a O synchronizácii správ.

Správy v Domovskom zobrazení