Prehľad Domovského zobrazenia

V Domovskom zariadení vidíte najnovší obsah v Nokia Ovi Suite rozdelený do štyroch oblastí (kontakty, fotografie, správy a hudba) a ponúka vám štartovací bod pre prácu s vaším obsahom.

Z Domovského zobrazenia máte jednoduchý prístup k odporúčaným aplikáciám, hrám, hudbe a ďalšiemu obsahu, ktorý môžete načítať z Ovi Obchodu. Ďalšie informácie, viď Aplikácie, hudba a ešte viac z Ovi.

Vaše zariadenie a Nokia Ovi Suite

Aby ste z Nokia Ovi Suite získali maximum, pripojte svoje mobilné zariadenie k počítaču. Pre viac informácií, viď Prehľad pripojenia. Ak je zariadenie pripojené k počítaču, môžete obrázok a názov svojho zariadenia vidieť v oblasti zariadenia Domovského zobrazenia. Informácie o oblasti zariadenia, viď Pripojené zariadenia. Informácie o premenovaní zariadenia alebo o automatickom zálohovaní zariadenia, viď Úprava možností zariadenia.

Váš najnovší obsah v Domovskom zobrazení

Po prvom pripojení zariadenia k počítaču sú oblasti vyhradené pre váš osobný obsah prázdne. Začnite výberom obsahu, ktorý chcete synchronizovať medzi zariadením a Nokia Ovi Suite. Podrobné pokyny, viď Synchronizácia obsahu.

Domovské zobrazenie tiež umožňuje pokračovať ďalej do štyroch typov obsahu. Napríklad kliknutím do oblasti kontaktov v Domovskom zobrazení otvoríte zobrazenie Kontakty, kde môžete vidieť a upravovať všetky svoje kontakty. Pre návrat do Domovského zobrazenia kliknite v hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite na Domov. Pre viacej informácií, viď Kontakty v Domovskom zobrazení, Správy v Domovskom zobrazení, Hudba v Domovskom zobrazení a Fotografie v Domovskom zobrazení.

Užitočné tipy pre používanie Nokia Ovi Suite a ľahký prístup k nástrojom Nokia Ovi Suite

Na ľavej strane Domovského zobrazenia môžete vidieť výber tipov pre používanie Nokia Ovi Suite. Tu môžete takisto pristupovať k najužitočnejším nástrojom v Nokia Ovi Suite, kedykoľvek ich najviac potrebujete. Medzi tipmi a odkazmi k nástrojom sú tieto:

  • Aktualizácia Nokia Ovi Suite, Aktualizácia softvéru zariadenia alebo Inštalovanie aplikácií: Skontrolujte naše najnovšie aktualizácie softvéru a udržujte Nokia Ovi Suite aj zariadenie Nokia aktuálne. Môžete aj inštalovať a aktualizovať niektoré aplikácie zariadenia. Takisto dostupné cez Nástroje > Aktualizácie softvéru. Pre viacej informácií, viď Prehľad aktualizácií softvéru.

  • Pripojenie k internetu: Používajte mobilné zariadenie k pripojeniu offline počítača k internetu. Takisto dostupné cez Nástroje > Pripojenie k internetu. Pre viacej informácií, viď Prehľad pripojení k internetu.

  • Nastavenie synchronizácie: Vyberte, čo chcete synchronizovať medzi zariadením a Nokia Ovi Suite a či chcete synchronizovať obsah automaticky pri každom pripojení zariadenia k počítaču. Takisto dostupné cez Synchronizácia > Možnosti synchronizácie. Ďalšie informácie, viď O synchronizácii.

  • Zálohovanie zaradenia: Zálohujte obsah svojho zariadenia, aby ste sa uistili, že vaše dôležité súbory a informácie budú v bezpečí Nokia Ovi Suite. Takisto dostupné cez Nástroje > Zálohovanie. Pre viacej informácií, viď Prehľad zálohovania a obnovovania.

  • Pridanie vášho obsahu: Vyberte sledované zložky pre automatické pridávanie fotografií, videí a hudobných skladieb zo zvolených zložiek vášho počítača do Nokia Ovi Suite. Keď spustíte aplikáciu Fotografie alebo Hudba, ale dosiaľ nie sú definované sledované zložky, automaticky sa zobrazí dialóg pre výber zložiek. Ak v Domovskom zobrazení nie je k dispozícii možnosť Pridať obsah, môžete ju otvoriť zvolením Súbor > Pridať sledované zložky.

 

Ovi Nokia Help info Prehľad Domovského zobrazenia Poznámka:

Nie všetky tipy a odkazy k nástrojom sú vždy k dispozícii.

Pozri tiež:

Prehľad Nokia Ovi Suite

Prehľad Domovského zobrazenia