Kontakty v Domovskom zobrazení

Oblasť Kontakty v Domovskom zobrazení zobrazuje kontakty uložené vo vašom počítači. Ak chcete zobraziť všetky kontakty v počítači aj v mobilnom zariadení, kliknite na oblasť Kontakty. Tým sa v Nokia Ovi Suite otvorí zobrazenie Kontakty, kde môžete upraviť a synchronizovať kontakty z počítača a zariadenia. Dokonca ak stratíte svoje zariadenie, všetky vaše kontaktné informácie budú v bezpečí aplikácie Nokia Ovi Suite. Pre viacej informácií, viď Prehľad kontaktov.

Pre aktualizáciu kontaktov zo zariadenia do počítača kliknite v oblasti Kontakty Domovského zobrazenia na Synchronizovať. Pre viacej informácií, viď Synchronizácia obsahu a O synchronizácii kontaktov.

Kontakty v Domovskom zobrazení