Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru

Ak zlyhá aktualizácia alebo inštalácia softvéru, vykonajte jednu z týchto operácií:

 • Ak nie je k dispozícii pripojenie k internetu, overte stav pripojenia a znova skúste obnoviť pripojenie. Ak problémy pretrvajú, kontaktujte poskytovateľa služby.

 • Ak v zariadení chýba SIM karta, vložte kartu, aby ste umožnili aktualizáciu alebo preinštalovanie softvéru.

 • Ak je energia v batérii zariadení príliš nízka, pripojte k zariadení nabíjačku.

 • Ak sa v priebehu zálohovania alebo obnovovania sprievodcom aktualizácií softvéru objavili chyby, pozrite sa na Riešenie problémov so zálohovaním a obnovovaním.

 • Ak zlyhá kontrola aktualizácií softvéru zariadenia, skontrolujte v aplikácii Internet Explorer, či sú nasledujúce položky v poriadku:

  • Režim Práca offline nie je zvolený.

  • Otvorte Nástroje > Možnosti internetu a vyberte kartu Rozšírené. Prejdite dole k možnostiam Bezpečnosť a skontrolujte, či položka Skontrolovať zrušenie certifikátu servera nie je zvolená.

  • Ak pre pripojenie k internetu požívate proxy server, skontrolujte, či je nastavenie proxy správne.

 • Ak v počítači nie je dostatok miesta pre zahájenie inštalácie, odstráňte niektoré súbory z počítača alebo premiestnite súbory na externý pevný disk či inú pamäťovú jednotku.

 • Ak sa objavila všeobecná chybová správa pred alebo v priebehu inštalácie aktualizácie softvéru, skúste odpojiť a znova pripojiť USB kábel. Ak toto nepomôže, skúste reštartovať Nokia Ovi Suite a potom, v prípade potreby, reštartovať počítač. Ak ste o tom informovaní, môžete inštalovať aktualizácie, ktoré už boli načítané. Ak problém pretrvá, skúste reinštalovať Nokia Ovi Suite.

 • Ak je vaše zariadenie pripojené k počítaču v priebehu inštalácie aktualizácie Nokia Ovi Suite, odpojte zariadenie.

 • Ak inštalácia aktualizácie alebo reinštalácia softvéru zariadenia zlyhá, odpojte USB kábel a na päť sekúnd odpojte batériu zo zariadenia. Vložte batériu a na jednu sekundu podržte stlačený vypínač zariadenia. Znova pripojte USB kábel a počkajte 10 sekúnd. Upozorňujeme, že USB kábel musí byť pripojený priamo k počítaču a nie cez USB rozbočovač, USB klávesnicu alebo dokovaciu stanicu laptopu. Potom znova skúste aktualizovať softvér zariadenia.

ALEBO

Ak má vaše zariadenie kláves Domov a pevnú batériu, ktorú nie je možné vybrať, stlačte na približne 10 sekúnd súčasne vypínač zariadenia a kláves Domov. Ak vaše zariadenie nemá kláves Domov, stlačte iba vypínač na 10 sekúnd. Chvíľu počkajte a potom pokračujte v inštalácii.

  • Ak zariadenie neodpovedá, zatvorte Nokia Ovi Suite, stiahnite Nokia Software Updater z http://www.nokia.com a potom skúste aktualizovať softvér zariadenia.

  •  

  • Ak zariadenie naďalej neodpovedá ani po použití softvéru Nokia Software Updater, skúste ho formátovať. Uvedomte si, že postup formátovania sa v rôznych zariadeniach líši, napríklad v Nokia N900. Ak vaše zariadenie nie je možné formátovať podľa pokynov nižšie, pozrite si informácie o formátovaní v používateľskej príručke zariadenia.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru Upozornenie:

   Formátovaním sa odstráni všetok obsah zariadenia.

   1. Stlačte a podržte stlačené tieto klávesy zariadenia: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru, a *.

   2. Na jednu sekundu stlačte vypínač zariadenia.

   3. Naďalej držte stlačené 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru, a *, pokiaľ zo zariadenia budete počuť štartovací tón.

 1.  

  • Ak ani formátovanie nepomôže, odneste zariadenie do najbližšieho strediska Nokia Care. Ak je zariadenie v záručnej dobe, Nokia prevedie opravu v rámci obvyklých záručných podmienok.

 2. Ovi Nokia Help info Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru Poznámka:

  Ak zariadenie Nokia nie je v záručnej dobe, Nokia nebude zodpovedná za žiadne straty (viď definície v Dohode s koncovým užívateľom softvéru). Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.nokia.com/repair.

  • Ak bol inštalovaný aktualizovaný softvér zariadenia, ale obsah zariadenia nebol obnovený z dôvodu vypršaní pripojenia medzi zariadením a počítačom, môžete obsah zariadenia obnoviť manuálne cez Nástroje > Obnoviť. Ak zariadenie neodpovedá, postupujte podľa inštrukcií uvedených vyššie a obnovte zariadenie.

  • Ak nie je možné obnoviť niektorý obsah zariadenia, skúste preinštalovať podporný softvér cez Nástroje > Možnosti > Moje zariadenia a potom skúste znova uskutočniť obnovenie.

  • Ak po aktualizácii alebo opakovanej inštalácii softvéru zariadenia zistíte, že neboli obnovené všetky aplikácie zariadenia, skúste reštartovať zariadenie.

  • Ak sa v priebehu aktualizácie softvéru Mapy objaví chyba pri odstraňovaní starých súborov máp a hlasových inštrukcií, mali by ste tieto súbory manuálne odstrániť z pamäťovej karty zariadenia a odstrániť zložku Cities a súbor s názvom qf. Potom reštartujte aplikáciu Mapy v zariadení. Odstránenie je potrebné, aby ste mohli používať aktualizovaný softvér Mapy. Po odstránení starých súborov máp a hlasových inštrukcií môžete manuálne načítať nové súbory z aplikácie Mapy v Nokia Ovi Suite.

  • Ak sa v priebehu aktualizácie softvéru Mapy objaví chyba pri inštalácii nových súborov máp alebo hlasových inštrukcií, odporúčame načítať súbory máp alebo hlasových inštrukcií manuálne z aplikácie Mapy v Nokia Ovi Suite. To je preto, že aktualizovaná mapa môže byť poškodená a súbor hlasových inštrukcií môže chýbať. Aby ste toto vyriešili, otvorte Mapy v Nokia Ovi Suite a manuálne aktualizujte poškodenú mapu alebo súbor hlasových inštrukcií a ostatné súbory máp a hlasových inštrukci
   í.

  • Ak po aktualizovaní aplikácie Mapy v zariadení dostanete pri otváraní Máp v Nokia Ovi Suite správu o internej chybe, odpojte svoje zariadenie od Nokia Ovi Suite a potom ho znovu pripojte. Ak to nepomôže, postupujte takto:

   1. Zatvorte Nokia Ovi Suite a znova pripojte zariadenie v USB režime veľkokapacitnej pamäte. Podrobnejšie informácie o voľbe alebo zmene USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

   2. V pamäťovej karte a veľkokapacitnej pamäti zariadenia vyhľadajte zložku Cities a súbor qf a odstráňte ich z oboch umiestnení.

   3. Odpojte zariadenie a otvorte aplikáciu Mapy v zariadení. Tým sa regenerujú odstránené položky.

   4. Zatvorte aplikáciu Mapy v zariadení a znova pripojte zariadenie k Nokia Ovi Suite v USB režime Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite).

   5. Otvorte Mapy v Nokia Ovi Suite a znova načítajte súbory máp a hlasových inštrukcií.

 3.  

  Pozri tiež:

  Obnovovanie hudobných licencií po aktualizovaní softvéru zariadenia

   

  Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru