Obnovovanie hudobných licencií po aktualizovaní softvéru zariadenia

Ak sa po aktualizovaní softvéru zariadenia objavia problémy pri používaní aplikácie Hudba v Nokia Ovi Suite, budete musieť obnoviť licencie DRM hudobných skladieb, ktoré máte vo svojom zariadení. Licencie DRM sú požadované pre prehrávanie skladieb.

Ak je hudba uložená vo vašom počítači, postupujte takto:

  1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču USB káblom v režime MTP (Media Transfer Protocol).

 

Obnovovanie hudobných licencií po aktualizovaní softvéru zariadenia