Prehľad aktualizácie softvéru

Softvér zariadenia alebo aplikáciu Nokia Ovi Suite môžete jednoducho aktualizovať pomocou sprievodca aktualizácií Nokia Ovi Suite. Ak ste už nainštalovali najnovší software zariadenia, ale z neznámeho dôvodu nepracuje správne, môžete ho preinštalovať pomocou rovnakého sprievodcu. Navyše môžete inštalovať a aktualizovať niektoré aplikácie zariadenia.

Ovi Nokia Help warning Prehľad aktualizácie softvéru Upozornenie:

Nepoužívajte samostatný program Nokia Software Updater, keď používate sprievodcu aktualizáciou softvéru Nokia Ovi Suite, aby ste predišli nefunkčnosti zariadenia!

 

 

O kontrole aktualizácií

Aplikácia Nokia Ovi Suite v pravidelných intervaloch kontroluje, či nie sú k dispozícii nové aktualizácie softvéru (pre zariadenie alebo pre samotnú aplikáciu Nokia Ovi Suite). Ak sú, automaticky sa v Domovskom zobrazení Nokia Ovi Suite a v oblasti oznamovania Windows (na pravom konci panela úloh) zobrazí upozornenie. Nad ikonou aktualizácií softvéru v hornom navigačnom paneli môžete vidieť počet dostupných aktualizácií. Kliknutím na jedno zo zobrazených upozornení alebo na ikonu v hornom navigačnom paneli otvoríte sprievodcu aktualizáciou softvéru a môžete aktualizovať.

Ovi Nokia Help info Prehľad aktualizácie softvéru Poznámka:

Ak ste pred použitím sprievodcu aktualizáciou softvéru prenášali hudobné skladby chránené proti kopírovaní, prepnite USB režim v zariadení späť na Nokia Ovi Suite (alebo PC Suite). Podrobnejšie informácie o voľbe USB režimu nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.

Pozri tiež:

Aktualizácia softvéru zariadenia

Opakovaná inštalácia softvéru zariadenia

Inštalácia aplikácií zariadenia

Aktualizácia aplikácií zariadenia

Aktualizácia Nokia Ovi Suite

Riešenie problémov s aktualizovaním a inštalovaním softvéru

Prehľad aktualizácie softvéru