Opakovaná inštalácia softvéru zariadenia

Pretože opakovane inštalujete software zariadenia, môže už byť použiteľný softvér vo vašom počítači. V takom prípade Nokia Ovi Suite nemusí znova sťahovať softvér.

Čo je dobré vedieť pred a po preinštalovaní softvéru zariadenia

  • Ak máte svoje zariadenie pripojené cez Bluetooth, použite pripojenie USB káblom.

  • Ak vaše zariadenie dokáže uchrániť svoj obsah, automatické zálohovanie sa aj tak uskutoční, ako bezpečnostné opatrenie pre konkrétny obsah zariadenia. Medzi obsah zahrnutý do automatického zálohovania patrí vaše kontakty, správy, kalendár a poznámky, záložky a webové zdroje.

 

Opakovaná inštalácia softvéru zariadenia