Aktualizácia softvéru zariadenia

Ak je k dispozícii nová aktualizácia pre zariadenie, aktualizácia softvéru je automaticky stiahnutá do počítača. V priebehu sťahovania môžete Nokia Ovi Suite normálne používať. V menu Nástroje > Možnosti > Obecné môžete definovať, či sa má spúšťať automatické načítanie.

Ovi Nokia Help tip Aktualizácia softvéru zariadenia Tip:

Jednoducho zistíte, či je softvér zariadenia aktuálny. V oblasti zariadenia v ľavom dolnom rohu Nokia Ovi Suite kliknite pravým tlačidlom na obrázok zariadenia a vyberte Zobraziť informácie o zariadení.

 

Ovi Nokia Help info Aktualizácia softvéru zariadenia Poznámka:

Aby aplikácia Nokia Ovi Suite mohla sťahovať aktualizácie do počítača a inštalovať aktualizácie do zariadenia, musíte mať aktívne pripojenie k internetu.

Ak ste pripojený cez modem, nie je automatické sťahovanie predvolene aktivované. Aj tak môžete stiahnuť aktualizácie softvéru manuálne. Uvedomte si, že sa môžu zvýšiť vaše náklady za prenos dát.

 

Čo by ste mali vedieť o inštalácii aktualizácií softvéru zariadenia:

  • Aby ste mohli inštalovať aktualizácie softvéru zariadenia, musíte byť prihlásení k vášmu účtu Nokia. Pre prihlásenie, alebo ak ešte nemáte svoj účet Nokia, kliknite v hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite na Prihlásenie.

  • Ak máte svoje zariadenie pripojené cez Bluetooth, použite pripojenie USB káblom.

  • Ak ste zašifrovali pamäťovú kartu, pred aktualizovaním softvéru zariadenia ju dešifrujte. Keď pamäťovú kartu nedešifrujete, nebude možné ju po nainštalovaní aktualizácie naďalej používať. Po dešifrovaní pamäťovej karty môžete aktualizovať softvér zariadenia normálnym spôsobom.

  • Ak vaše zariadenie dokáže uchrániť svoj obsah, automatické zálohovanie sa aj tak uskutoční, ako bezpečnostné opatrenie pre konkrétny obsah zariadenia. Medzi obsah zahrnutý do automatického zálohovania patrí vaše kontakty, správy, kalendár a poznámky, záložky a webové zdroje.

 

Aktualizácia softvéru zariadenia