Aktualizácia Nokia Ovi Suite

Ak je k dispozícii nová aktualizácia pre Nokia Ovi Suite, aktualizácia softvéru je automaticky stiahnutá do počítača. V menu Nástroje> Možnosti môžete definovať, kedy sa má automatické sťahovanie začať.

Ovi Nokia Help info Aktualizácia Nokia Ovi Suite Poznámka:

Aby Nokia Ovi Suite mohla sťahovať aktualizácie do počítača, musíte mať aktívne pripojenie k internetu.

Aby ste mohli inštalovať aktualizácie Nokia Ovi Suite, musíte mať práva správcu počítača.

 

Existujú dva rôzne typy aktualizácií Nokia Ovi Suite: aktualizácie, ktoré prevedú aplikáciu Nokia Ovi Suite na novú verziu, alebo čiastočné aktualizácie Nokia Ovi Suite. Tieto čiastočné aktualizácie sa týkajú základných funkcií Nokia Ovi Suite a v ich priebehu nemôžete aktualizovať softvér prístroja.

Ovi Nokia Help info Aktualizácia Nokia Ovi Suite Poznámka:

Občas Nokia Ovi Suite vyžaduje niektoré povinné aktualizácie. Ak k tomuto dôjde, zobrazí sa samostatný dialóg s dotazom, či chcete inštalovať dôležitú aktualizáciu Nokia Ovi Suite. Tieto aktualizácie by ste mali inštalovať, aby ste mohli používať Nokia Ovi Suite.

 

Ak je táto aktualizácia vylepšením Nokia Ovi Suite na novú verziu, kliknite v okne Začíname na Inštalovať. Inštalácia Nokia Ovi Suite sa začne hneď, keď potvrdíte licenčnú zmluvu. Po dokončení inštalácie sa Nokia Ovi Suite znovu otvorí.

 

Aktualizácia Nokia Ovi Suite