Aktualizácia aplikácií zariadenia

Aplikácie zariadenia, ktoré boli poskytnuté firmou Nokia, môžete aktualizovať sprievodcom aktualizácií softvéru. Môžete aj aktualizovať aplikáciu Mapy v zariadení a všetky stiahnuté súbory máp a hlasových inštrukcií. Keď je aktualizácia aplikácie pre zariadenie k dispozícii, budete informovaní.

Ovi Nokia Help info Aktualizácia aplikácií zariadenia Poznámka:

Skontrolujte, či Nokia Ovi Suite používa rovnakú pamäť zariadenia pre ukladanie obsahu Máp, ako je pamäť definovaná v nastavení aplikácie Mapy v zariadení. Viacej informácií, viď Úprava možností Máp.

Niektoré modely zariadení nepodporujú všetky funkcie aplikácie Nokia Ovi Suite. Z toho dôvodu niektoré tu popisované funkcie nemusia byť k dispozícii pre model zariadenia, ktorý používate.

O pripojení zariadenia pri aktualizácii aplikácií zariadenia

Ak máte svoje zariadenie pripojené cez Bluetooth, použite pripojenie USB káblom. Napríklad načítanie a inštalovanie aktualizácie aplikácie Mapy v zariadení, spoločne so súbormi máp a hlasových inštrukcií, bude cez Bluetooth pripojenie trvať o veľa dlhšie.

O vašom účte Nokia pri aktualizácii aplikácií zariadenia

Aby ste mohli inštalovať aktualizácie aplikácie, musíte byť prihlásení k vášmu účtu Nokia. Pre prihlásenie, alebo ak ešte nemáte svoj účet Nokia, kliknite v hornom navigačnom paneli Nokia Ovi Suite na Prihlásenie.

Prípadne sa môžete prihlásiť k svojmu účtu Nokia alebo vytvoriť nový v sprievodcovi aktualizácií softvéru. Sprievodca účtom Nokia je súčasťou sprievodcu aktualizáciou softvéru, ak nie ste prihlásení k svojmu účtu Nokia alebo ste účet ešte nevytvorili.

O aplikáciách

Informácie o aplikáciách a aktualizáciách

V okne Začíname v sprievodcovi aktualizáciou softvéru sú zobrazené dostupné aplikácie zariadenia v tomto poradí:

  • potrebné

  • dôležité

  • odporúčané

  • voliteľné.

 

Ak je aplikácia iba aktualizáciou tej, ktorú už máte nainštalovanú v zariadení, zobrazí sa za názvom aplikácie text “aktualizácia”.

Ovi Nokia Help info Aktualizácia aplikácií zariadenia Poznámka:

Niekedy budete musieť do svojho zariadenia nainštalovať nové potrebné aplikácie. Potrebné aplikácie sú v hornej časti zoznamu. Vzhľadom k významu potrebných aplikácií sú tieto predvolene označené a nie je možné ich označenie zrušiť. Potrebné aplikácie sú nutné pre správnu funkciu vášho zariadenia a pre možnosť využívať vaše zariadenie na maximum.

 

Označením aplikácie a prečítaním jej stavu a doplnkových informácií v oblasti informácií, ktorá je na pravej strane okna Začíname, môžete zistiť stav priority aplikácie a získať o nej ďalšie informácie.

Keď kliknete na Inštalovať, vami vybrané aktualizácie aplikácií a všetky potrebné aplikácie budú nainštalované do vášho zariadenia.

 

O aktualizácii aplikácie Mapy v zariadení

Keď kliknete na Inštalovať, softvér Mapy zariadenia sa najprv načíta a potom nainštaluje. Po nainštalovaní softvéru Mapy sprievodca skontroluje stav súborov máp, hlasových inštrukcií a licencií v zariadení. Ak tieto nie sú kompatibilné s novou verziou softvéru Mapy, sprievodca odstráni staré verzie zo zariadenia a potom stiahne a do zariadenia prenesie nové verzie.

Keď ste načítali mapu krajiny po prvý raz, boli do zariadenia načítané a prenesené aj informácie o mestách kontinentu, na ktorom sa nachádza. Tieto informácie sú aktualizované spoločne s mapami, hlasovými inštrukciami a licenciami.

Pre dokončenie inštalácie aktualizácie otvorte aplikáciu Mapy vo vašom zariadení. Otvorením aplikácie sa vytvoria odpovedajúce zložky v zariadení a umožní sa aplikácii Mapy v Nokia Ovi Suite pripojiť sa k zariadeniu. Ak v tejto chvíli stále máte otvorenú aplikáciu Nokia Ovi Suite, odporúčame po jej úplnom spustení aplikáciu Mapy v zariadení zatvoriť, aby sa zabránilo nesprávnej funkcii aplikácie.

Ovi Nokia Help info Aktualizácia aplikácií zariadenia Poznámka:

Niektoré modely zariadení vyžadujú dokončenie aktualizácie licencií pre mapy v aplikácii Mapy v zariadení. Z tohto dôvodu otvorte Mapy > Možnosti > Extra > Moje licencie a vyberte Aktualizovať.

Aktualizácia aplikácií zariadenia