Controlul redării

Zona playerului din colţul din dreapta de jos al Nokia Ovi Suite afişează piesa aflată în curs de redare. Acolo găsiţi de asemenea toate butoanele de comandă necesare pentru redarea muzicii. Consultaţi tabelul de mai jos pentru informaţii suplimentare privind butoanele de comandă.

Butoane comandă redare:

 

Buton:

Acţiune:

Ovi Nokia pause Controlul redării

Faceţi clic pe acest buton pentru a pune redarea pe pauză în locaţia curentă a piesei. Ca alternativă, puteţi face dublu clic pe piesa aflată în curs de redare în zona conţinutului.

Ovi Nokia play Controlul redării

Faceţi clic pe acest buton pentru a relua redarea după ce aţi făcut clic pe Pauză.

Ovi Nokia slider Controlul redării

Glisaţi rigla în stânga sau în dreapta pentru a schimba punctul de redare în piesa aflată în curs de redare.

Ecranul cu timpul de redare de lângă riglă afişează durata piesei, timpul care a trecut şi timpul care a rămas. Pentru a comuta între acestea, faceţi clic pe ecranul timp.

Ovi Nokia previous Controlul redării

Faceţi clic pe acest buton pentru a sări la începutul piesei aflate în curs de redare.

Faceţi dublu clic pe acest buton pentru a sări la piesa precedentă.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru a derula înapoi piesa curentă.

Ovi Nokia next Controlul redării

Faceţi clic pe acest buton pentru a sări la piesa următoare.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru a derula înainte piesa curentă.

Ovi Nokia volume Controlul redării

Glisaţi ghidajul riglei de volum în sus sau în jos pentru a regla volumul de redare.

Faceţi clic pe acest buton pentru a dezactiva sonorul redării.

 

Controlul redării