Gestionarea listelor de redare

Vă puteţi edita listele de redare după cum urmează:

 • Adăugaţi piese la o listă de redare.

 • Eliminaţi piese dintr-o listă de redare.

 • Reordonaţi piesele într-o listă de redare.

 • Ştergeţi o listă de redare.

 

Pentru a adăuga piese, artişti sau albume într-o listă de redare, procedaţi într-unul din modurile următoare:

 • Glisaţi o piesă, un artist sau un album pe o listă de redare în zona de navigare.

 • Faceţi clic dreapta pe piesele pe care vreţi să le adăugaţi la o listă de redare, selectaţi Adăugare la lista de redare şi după aceea selectaţi numele listei de redare la care vreţi să adăugaţi piesele.

 

Pentru a elimina piese dintr-o listă de redare, procedaţi în modul următor:

 1. Faceţi clic pe numele unei liste de redare în zona de navigare. Piesele conţinute de lista de redare sunt listate în zona conţinutului.

 2. Evidenţiaţi una sau mai multe piese pe care vreţi să le eliminaţi din lista de redare.

 3. Selectaţi Editare > Eliminare din această listă de redare.

 4. Confirmaţi eliminarea. Reţineţi că fişierele muzicale nu sunt şterse din computer.

 

Pentru a schimba ordinea pieselor într-o listă de redare, efectuaţi următoarele:

 1. Faceţi clic pe numele unei liste de redare în zona de navigare. Piesele conţinute de lista de redare sunt listate în zona conţinutului.

 2. Glisaţi una sau mai multe piese într-o poziţie nouă pe listă.

 

Pentru a şterge o listă de redare, procedaţi în modul următor:

 1. Evidenţiaţi numele unei liste de redare în zona de navigare şi selectaţi Editare > Ştergere.

 2. Confirmaţi ştergerea. Piesele nu sunt şterse din colecţia dvs. de muzică.

 

Ovi Nokia Help info Gestionarea listelor de redare Observaţie:

Nu puteţi modifica listele de redare în dispozitivul dvs. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Copierea muzicii pe dispozitiv.

 

Vezi şi:

Vizualizarea şi crearea listelor de redare

Adăugarea muzicii din computerul dvs.

Gestionarea listelor de redare